King County logo
lblSpecialNote

Eeg macluumaadkaaga diiwaan gelinta codbixiyaha, raad-raac warqaddaada codbixinta oo akhri wax ku saabsan tartannada ku jira warqaddaada codbixinta.

Si aad u gasho, fadlan geli isku darka 3 ka mid ah goobaha hoose.

Haddii aad leedahay keliya hal magac sida magacaaga sharciga ah, ku qor magaca halka lagu qoro magaca dambe.

(waa inay u dhiganto diiwaan gelintaada codbixiyaha)
(waa inay u dhiganto diiwaan gelintaada codbixiyaha)
mm/dd/yyyy

Xogta waxaa bixiyay Doorashooyinka Degmada King waxaana laga yaabaa in la beddelo ogeysiis la'aan. Macluumaadkayga Codbixiyaha waxaa la cusboonaysiiyaa maalin kasta saqda dhexe iyo xaaladda raad-raaca warqaddaada codbixinta waxay cusboonaysantaa saacad kasta inta u dhaxaysa 8 a.m. iyo 8 p.m.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka