King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Woodinville

Ủy viên Vị trí Số 2

Aleksandra Kachakov

Aleksandra Kachakov

17815 NE 125TH ST

REDMOND, WA 98052

kachakov.aleksandra@gmail.com

Education: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Tiểu bang Cleveland; Thạc sĩ, Đại học Veliko Tarnovo
Occupation: Chuyên gia Tư vấn, Slalom
Statement:

Tôi có hơn 18 năm kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý và tư vấn cho nhiều tổ chức khác nhau. Tôi từng phục vụ trong Sở Tiện ích Thành phố Bellevue điều hành các ban quản lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng và chiến lược doanh nghiệp. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp, cải thiện dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, cải thiện đầu tư và xây dựng lòng tin.

Tôi rất mong được tiếp tục đảm nhận vai trò Ủy viên Khu Thủy cục Woodinville của quý vị để tôi có thể đáp trả cộng đồng của mình một cách có ý nghĩa. Cung cấp nước và hệ thống cống rãnh an toàn, đáng tin cậy là một dịch vụ thiết yếu, đời sống và sức khỏe của người dân đều phụ thuộc vào điều này. Việc cung cấp dịch vụ thiết yếu này đòi hỏi quá trình quản lý có trách nhiệm, hiệu quả và chặt chẽ đối với cơ sở hạ tầng, các kỳ vọng của khách hàng và các mối quan hệ trong khu vực. Tôi tin rằng kinh nghiệm của tôi trong việc quản lý cấp nước và tư vấn kinh doanh sẽ mang lại sự đa dạng cho đội ngũ chuyên gia của Hội đồng Ủy viên và giúp Khu Thủy cục đạt được sứ mệnh của mình. 

Tôi rất mong nhận được lá phiếu bầu của quý vị.

27 vi-VN Production