Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Woodinville

Ủy viên Vị trí Số 4

Chuck Clarke

Chuck Clarke

14103 216TH WAY NE

WOODINVILLE, WA 98077

(425) 681-4539

chuck.clarke@comcast.net

Education: Bằng cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Pacific Lutheran, Bằng Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh, Đại học Pacific Lutheran
Occupation: Đã về hưu
Statement:

Với tư cách là chủ tịch hiện tại của Hội đồng Ủy viên Khu Thủy cục Woodinville, tôi mong muốn được tiếp tục làm việc để kiểm soát chi phí trong khu vực. Là một Ủy viên của quý vị, tôi sẽ tiếp tục thực hiện cam kết suốt đời của mình về phục vụ công cộng bằng cách lắng nghe những vấn đề và nhu cầu của người dân, đảm bảo rằng Khu vực quản lý các nguồn lực của quý vị một cách khôn ngoan cho hôm nay và tương lai. Cá nhân tôi đã đầu tư vào chất lượng nước uống kể từ năm 1994 và sẽ làm việc để bảo vệ chất lượng nước uống của chúng ta cũng như quản lý hiệu quả hệ thống nước thải. Tôi sở hữu những kiến thức và kỹ năng đặc biệt sau 40 năm làm việc trong lĩnh vực nước và nước thải. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc với tư cách là Giám đốc EPA Vùng Mười, Giám đốc Sở Sinh thái và Phát triển Cộng đồng Bang Washington, Giám đốc Cơ quan Tiện ích Công cộng Seattle và Giám đốc Điều hành của Cascade Water Alliance, một công ty thành phố bao gồm các thành phố và khu thủy cục và cống rãnh.

27 vi-VN Production