Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Woodinville

Ủy viên Vị trí Số 3

Pam Maloney

Pam Maloney

13322 187TH CT NE

WOODINVILLE, WA 98072

(425) 448-4944

PamMaloneyH2O@gmail.com

Education: Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng, Đại học Bang Washington; Cựu Sinh Viên Trường Leadership Tomorrow
Occupation: Kỹ sư Tài nguyên Nước
Statement:

Là một cư dân của Khu vực trong 34 năm qua, tôi quan tâm đến chất lượng và chi phí của các dịch vụ tiện ích. Tôi đang vận động tái tranh cử để đảm bảo Khu vực tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cung cấp dịch vụ cấp thoát nước an toàn và đáng tin cậy với chi phí thấp nhất và có trách nhiệm .

Sự nghiệp của tôi với tư cách là quản lý quy hoạch tài nguyên nước giúp tôi có đủ khả năng để quản lý tài sản của Khu vực nhằm giảm chi phí và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tôi ủng hộ cách tiếp cận bền vững với kế hoạch thay thế hệ thống hiệu quả về chi phí và yêu cầu trách nhiệm giải trình về tài chính. Tôi xem xét lợi ích của khách hàng nông thôn đô thị; hỗ trợ phương pháp quản lý dài hạn, duy trì giá cả của Khu vực ở mức cạnh tranh; và sẽ giúp chuẩn bị tương lai của Khu vực với các phương pháp cung cấp dịch vụ thông minh.

Tôi đã làm việc hơn 39 năm với vị trí kỹ sư xây dựng chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp hệ thống cấp nước công cộng và tư nhân, tập trung vào việc lập kế hoạch để đáp ứng nhu cầu cấp thoát nước của khách hàng hiện tại và tương lai.

27 vi-VN Production