Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Lake Forest Park

Ủy viên Vị trí Số 3

Bill Donahue

Bill Donahue

5005 NE 187TH ST

LAKE FOREST PARK, WA 98155

WFDJR@Comcast.net

Education: Đại học Marquette (Bằng Cử nhân ngành Kế toán)
Occupation: Quản lý hợp đồng khí tái tạo, đường ống và lưu trữ cho tiện ích
Statement:

Trong một vài năm vừa qua, Hội đồng Ủy viên đã tập trung vào các dự án cải thiện nguồn vốn dài hạn và lên kế hoạch tài chính để hiện đại hóa hệ thống cung cấp nước một cách có trách nhiệm về mặt tài chính. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để duy trì sự an toàn và an ninh cho nguồn cung cấp nước nguyên sơ của chúng ta. Tôi rất vui vì có thể đóng góp những kinh nghiệm lâu năm của tôi trong ngành công nghiệp tiện ích để phục vụ cho những nỗ lực này. Tôi rất trân trọng sự ủng hộ của quý vị, để cho tôi giúp tiếp tục đảm bảo Nguồn nước Tốt và Tự nhiên!

27 vi-VN Production