King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Quận King Số 90

Ủy viên Vị trí Số 1

Alvin Materi

Alvin Materi

13024 PATRIOT WAY SE

RENTON, WA 98059

Education: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Western Washington; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Puget Sound
Occupation: Chuyên viên Phân tích Tài chính, Công ty Boeing Đã về hưu
Statement:

Gia đình tôi và tôi đã sống ở Khu Thủy cục Quận King 90 trong 18 năm, và mỗi lần chúng tôi mở nước lên, nó đều trong vắt, sạch sẽ và an toàn. Chúng ta cần duy trì hệ thống phân phối nước này và nguồn cung cấp an toàn cho tất cả khách hàng và các thế hệ tương lai.  

 

Tôi rất vinh dự được phục vụ các bạn với vai trò là Ủy viên Hội đồng Vị trí Số 1 hiện tại. Tôi mạnh dạng cam kết với cộng đồng của chúng ta và duy trì hệ thống nước tuyệt vời này. Tôi sẽ đảm bảo việc nguồn nước của khu tiếp tục được an toàn, cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục hoạt động tốt, chúng tôi có kế hoạch dài hạn để thay thế cơ sở hạ tầng, giữ mức giá phải chăng và cũng đã chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai. 

 

39 năm kinh nghiệm của tôi về Kinh doanh và Kế toán, lập kế hoạch dài hạn, quản lý ngân sách và quản lý tỷ giá dài hạn đem đến cho tôi những kiến thức và công cụ để đại diện cho những khu phố và tất cả khách hàng của khu vực trong việc giám sát Khu Thủy cục của chúng ta. Cảm ơn các bạn vì đã bầu chọn.

27 vi-VN Production