Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Quận King Số 90

Ủy viên Vị trí Số 3

Sam V. Amira

Sam V. Amira

14715 SE 138TH PL

RENTON, WA 98059

Education: Cao đẳng Highline, Đại học Central Washington, Quản lý Hậu cần - Cung ứng Quân đội Hoa Kỳ
Occupation: Quản lý Tài sản cho Boeing - Đã nghỉ hưu, Chuyên viên Kế toán, Thượng sĩ Quân đội - Đã nghỉ hưu
Statement:

Đã là công dân của Khu vực trong suốt 35 năm qua. Là Ủy viên đương nhiệm hiện tại, Vị trí số 3 của Khu Thủy cục 90. Ông có 43 năm kinh nghiệm ở Công ty Boeing trong quản lý tài sản, kế toán chi phí, lập ngân sách vốn, quản lý dự án và kiểm toán nhà nước, đó là những kinh nghiệm vô giá trong việc giám sát các hoạt động của Khu Thủy cục. Những kinh nghiệm này được tiếp tục bổ sung thêm với 37 năm ông ấy phục vụ trong Lực lượng Quân đội Dự phòng Hoa Kỳ nơi ông chuyên về các hoạt động quản lý hậu cần, tài sản và cung ứng. Ông cũng đang hoạt động trong Hiệp hội của Khu Thủy cục/Cống rãnh ở Washington, nơi ông ấy giữ vị trí thủ quỹ và đã đạt được chức vị cấp Vàng trong chương trình Công nhận của Ủy viên. Sam phấn đấu cho chất lượng nước cao nhất có thể đồng thời duy trì mức giá thấp nhất có thể cho các khách hàng của chúng ta. Với tư cách là Ủy viên Hội đồng trong 12 năm, Sam đã từng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký trong suốt thời gian tham gia Hội đồng. Hãy bỏ phiếu cho Sam Amira, Ủy viên Hội đồng, Vị trí số 3.

27 vi-VN Production