King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Quận King Số 54

Ủy viên Vị trí Số 3

Jim Langston

Jim Langston

PO Box 98475

Des Moines, WA 98198

(206) 550-6818

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội về Giáo dục, Đại học Western Washington
Occupation: Giáo viên Trường Công lập, Đã Nghỉ hưu
Statement:

Mục tiêu tiếp tục của tôi là cung cấp cho cộng đồng của chúng ta nguồn nước sạch tinh khiết, không chứa clo hoặc các chất phụ gia khác. Điều này đã có từ những năm 1930 và tôi muốn tiếp tục cho quý vị thấy đây là vấn đề trọng tâm số 1 của tôi.

Là một người thận trọng thế hệ thứ tư sinh sống ở Des Moines, tôi muốn các doanh nghiệp, nhà hàng và nhà của chúng ta được đảm bảo về độ tinh khiết của nước. Tôi đã phục vụ quý vị trong suốt sáu năm qua và tôi muốn đảm bảo với quý vị rằng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự thận trọng của tôi dành cho cộng đồng của chúng ta. Tôi rất mong nhận được lá phiếu bầu của quý vị trong ngày bầu cử.

Trải nghiệm Cộng đồng của tôi: Thành viên của Nhà thờ Giáo hội Thống nhất Des Moines; Cha Mẹ Nuôi trong 15 năm; Giáo viên đã nghỉ hưu; Tôi đã phục vụ trong Ủy ban Nghệ thuật Biểu diễn Des Moines trong 6 năm; cựu Chủ tịch của Hiệp hội Lịch sử Des Moines; Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nghĩa trang Tiên phong Hillgrove.

27 vi-VN Production