Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Quận King Số 125

Ủy viên Vị trí Số 3

No photo submitted

Laura Marrone

PO BOX 68801

SEATTLE, WA 98168

lauramarrone11@gmail.com

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Occupation: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Statement:

Kinh nghiệm của tôi đến từ quá trình làm việc trong ngành xử lý nước và nước thải trong hơn 22 năm. Tôi đã làm việc cho Khu Cống rãnh Valley View trong 7 năm và sau đó làm việc tại Khu Thủy cục 125 trong 15 năm, nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2020. Vào tháng 9 năm 2020, tôi đã được bổ nhiệm vào một vị trí còn trống trong Hội đồng Ủy viên. Tôi có kiến thức chuyên sâu về cách thức hoạt động của đặc khu và sẽ luôn lưu tâm đến lợi ích cao nhất của người đóng thuế.

Với việc thực hành tài chính tốt, chúng ta có thể tối đa hóa nguồn lực mà Khu vực của chúng ta cần để cập nhật và bảo vệ hệ thống xử lý nước. Công việc của tôi tại Khu Thủy cục 125 bao gồm là một phần của nhóm đã nhận được giải thưởng Quản lý của Kiểm toán viên Tiểu bang năm 2017. Giải thưởng này được trao cho thành tích sử dụng xuất sắc nguồn lực cộng đồng và chúng ta là đặc khu đầu tiên tại Washington được vinh dự nhận giải thưởng này.

Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

27 vi-VN Production