Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Quận King Số 123

Ủy viên Vị trí Số 2

Jeff Ingram

Jeff Ingram

PO BOX 991

PRESTON, WA 98050

(206) 455-5577

jeff_ingram1@hotmail.com

Education: Đại học Central Washington
Occupation: Nhân viên Môi giới Bất động sản
Statement:

Tôi rất vinh dự được làm việc cho Khu Thủy cục Số 123 của Quận King trong vai trò Ủy viên Hội đồng Khu Thủy cục hai năm qua, và tôi mong muốn được tiếp tục phục vụ các nhu cầu về nước cho cộng đồng Preston.

27 vi-VN Production