Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Quận King Số 119

Ủy viên Vị trí Số 3

Michael D. Smith

Michael D. Smith

10528 344TH AVE NE

CARNATION, WA 98014

irishmikesmith@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Washington
Occupation: Chuyên viên Cao cấp Thẩm định Khoản vay
Statement:

Với tư cách là người dân sống lâu đời ở tiểu bang Washington, tôi muốn được tham gia vào cộng đồng của mình. Cuộc trò chuyện với nước chính là thứ tôi đang tìm kiếm.

Gia đình của tôi gồm 8 người đã chuyển đến khu vực Carnation/Duvall từ Issaquah vì chúng tôi muốn tự trồng thực phẩm của mình, quản lý vật nuôi và hỗ trợ cộng đồng địa phương của chúng ta. 

Với tư cách là khách hàng hiện tại của khu thủy cục, tôi đã nhận thấy rằng đội ngũ hiện tại rất hiểu biết, lịch sự và thân thiện. Tôi khao khát được như vậy. Tôi tin rằng nước và vấn đề về nước là một trách nhiệm. Mục tiêu của tôi là chú ý đến việc bảo tồn, công bằng với khách hàng và quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng chúng ta. Tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các ủy viên cộng đồng khác để đảm bảo chúng tôi đang đưa ra các quyết định tốt nhất liên quan đến nước cho cộng đồng của chúng ta. Tôi cũng hi vọng hiểu rõ hơn vai trò của chúng ta trong cuộc đối thoại về nước lớn hơn ở khắp Quận King.

27 vi-VN Production