Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Highline

Ủy viên Vị trí Số 3

Kathleen Quong-Vermeire

Kathleen Quong-Vermeire

20209-2ND AVE SW

NORMANDY PARK, WA 98166

(206) 853-5333

kvermeire45@hotmail.com

Education: Bằng Cử nhân, Trường Đại học Tiểu bang Evergreen và Phụ tá Pháp lý, Cao đẳng Cộng đồng Highline
Occupation: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Statement:

Kathleen đang tham gia để được tái cử vào Khu Thủy cục Highline.

Với vai trò là Ủy viên Hội đồng của Khu Thủy cục Highline trong hơn 20 năm và đã phục vụ với vai trò là Ủy viên Hội đồng Normandy Park trong 12 năm, bà là một ủy viên có kinh nghiệm. Kathleen cam kết duy trì một môi trường làm việc an toàn cho tất cả nhân viên của chúng ta để họ có thể tiếp tục cung cấp nước sạch, an toàn và giá cả phải chăng cho tất cả khách hàng của Khu Thủy cục Highline.

Bà sẽ tiếp tục phục vụ trong Hiệp hội Phòng bị Trường hợp Khẩn cấp của Khu Thủy cục và Khu Nước thải của Washington, Bộ phận Quan hệ Chính phủ, Ủy ban Công nghệ và Mạng lưới Ứng phó của Cơ quan Cấp nước và Nước thải Washington (WAWARN). Kỹ năng Điều hành Đài phát thanh Ham của Kathleen đã mang lại lợi ích cho các thành phố Tukwila, SeaTac, Burien, Des Moines và Normandy Park. Bà đã có công trong việc lắp đặt thiết bị radio khẩn cấp cho Thành phố Normandy Park. Vui lòng bỏ phiếu bầu lại cho Kathleen Quong-Vermeire làm Ủy viên Hội đồng Khu Thủy cục Highline của chúng ta.

27 vi-VN Production