King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục Covington

Ủy viên Vị trí Số 3

Alan Eades

Alan Eades

22828 SE LAKE WILDERNESS DR S

MAPLE VALLEY, WA 98038

(425) 433-1079

alaneades228@gmail.com

Education: Bằng Cao đẳng Nghệ thuật; Chứng chỉ Quản lý Phân phối Nước; Chứng chỉ Hệ thống Thu thập Xử lý Nước Thải; và nhiều chứng chỉ bổ sung khác.
Occupation: Bán nghỉ hưu; nguyên là Giám đốc Điều hành tại Khu Thủy cục và Cống rãnh Soos Creek.
Statement:

Tôi đã có vinh dự được phục vụ các khách hàng của Khu Thủy cục Covington. Kể từ khi tôi được bầu vào Hội đồng Ủy viên vào 6 năm trước, Hội đồng vẫn chưa hề tăng giá nước. Giá nước không tăng là nhờ nỗ lực của các ủy viên được bỏ phiếu thời gian gần đây và của quản lý mới - người đã cùng làm việc để thiết lập và thực thi các chính sách tập trung vào hiệu quả và sự đổi mới.

 

Chúng tôi đã giảm đáng kể các khoản nợ trước đây và không làm phát sinh thêm bất kỳ khoản nợ nào khác. Chúng tôi đã lắp đặt một tua-bin để sản xuất điện nhằm bù đắp cho chi phí điện tại văn phòng của Khu Thủy cục và cung cấp năng lượng cho các phương tiện chạy bằng điện của chúng tôi. Chúng tôi đã cập nhật phần mềm và phần cứng tại Khu vực để thu thập được nhiều thông tin hữu ích hơn, nhờ đó chúng tôi đã thực hiện được nhiều công việc hơn với ít nhân viên hơn.

 

Hội đồng cùng với Ban quản lý và các nhân viên của Khu Thủy cục sẽ tiếp tục thay mặt quý vị làm việc để cung cấp nguồn nước uống an toàn và tin cậy, đồng thời sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả.

27 vi-VN Production