Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Tiện ích Snoqualmie Pass

Ủy viên Vị trí Số 3

David C. Harja

David C. Harja

PO BOX 21

SNOQUALMIE PASS, WA 98068

davidharja@yahoo.com

Education: Đã theo học tại BCC
Occupation: Quản lý phân khu BBQ tại Aqua Quip, Chủ Doanh nghiệp Nhỏ
Statement:

Tôi đã trở thành một ủy viên hội đồng để giúp học khu phát triển và chịu trách nhiệm về mặt tài chính.

Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng của chúng ta đã, đang và sẽ là một thách thức nhưng tôi cảm thấy chúng ta đang đi đúng hướng.

Tôi dự định ở đây để giúp đưa ra những quyết định khó khăn trước mắt. Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho khu tiện ích của mình trở thành khu tốt nhất trong tiểu bang và trở thành tấm gương cho các quận khác. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

27 vi-VN Production