Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục và Cống rãnh Sammamish Plateau

Ủy viên Vị trí Số 3

Anh Vo

Anh Vo

3020 ISSAQUAH PINE LAKE ROAD SE #46

SAMMAMISH, WA 98075

(425) 428-3939

anhvo.sammamish@gmail.com

Education: Thạc sĩ ngành Ứng dụng Khoa học Hành vi, Lãnh đạo & Phát triển Tổ chức, Đại học Bastyr
Occupation: Cố vấn Phát triển Tổ chức và Huấn luyện viên Điều hành
Statement:

Gia đình tôi và tôi đã cắm rể rất sâu tại Sammamish trong 24 năm qua. Con cái của tôi đều theo học tại trường Công giáo Eastside và được huấn luyện tại trường võ True Martial Arts. Tôi đã luôn là một thành viên năng nổ trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng của thành phố Sammamish, Phòng Thương mại Sammamish, đứng thứ 4 ở Plateu và là thành viên hội đồng của Giải thưởng SAMMI.

Tôi đang ứng cử vào vị trí hội đồng quản lý này để phục vụ cộng đồng Sammamish mà tôi vô cùng quan tâm. Tôi sẽ mang đến vị trí này kinh nghiệm dày dặn của mình về các sáng kiến hàng đầu, cộng tác với mọi người để đạt được các mục tiêu chung và trao đổi các ưu tiên để đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu đó.

Tôi tin rằng quản lý môi trường là một phần quan trọng của vị trí này và biết rằng những gì chúng tôi quyết định sẽ có tác động to lớn đến cộng đồng. Mục tiêu của tôi là bảo về nguồn nước của Sammamish trong dài hạn, đại diện cho tiếng nói của quý vị trong cộng đồng, và luôn giữ gìn Sammamish luôn xanh và sạch sẽ.

Nav Otal

Nav Otal

26723 SE 9TH WAY

SAMMAMISH, WA 98075

(206) 397-7587

electnavotal@gmail.com

www.navotal.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Ngành Hóa sinh, Đại học British Columbia; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học City
Occupation: Giám đốc Cơ quan Tiện ích, Thành phố Bellevue; Ủy viên Hội đồng, Khu Thủy cục Sammamish Plateau
Statement:

Với tư cách là ủy viên hội đồng đương nhiệm của quý vị và là một cư dân đã sống 30 năm ở khu vực này, tôi vẫn tiếp tục ủng hộ Cơ quan Tiện ích như là các dịch vụ thiết yếu tối quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong 25 năm qua, tôi đã cống hiến sự nghiệp của mình cho dịch vụ công cộng trong ngành tiện ích, đặc biệt là bộ phận cấp nước và thoát nước. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý tất cả các khía cạnh của một cơ quan tiện ích lớn, bao gồm quản lý vận hành, tài chính và lập kế hoạch cơ sở hạ tầng dài hạn.  

Cộng đồng của chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về chất lượng nước và khả năng thoát nước. Với tư cách là một nhà lãnh đạo sành sỏi của Cơ quan Tiện ích và một nhà hoạch định chính sách giàu kinh nghiệm, tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ cấp thoát nước chất lượng cao, an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăng ở hiện tại và trong tương lai. Tôi sẽ hợp tác với các nhà lãnh đạo của Sammamish, Issaquah và khu vực để làm việc vì sự cải thiện của cộng đồng chúng ta.

Được ủng hộ bởi: Thị trưởng Sammamish Karen Moran; Thị trưởng Issaquah Mary Lou Pauly; Thị trưởng Bellevue Lynne Robinson; Chủ tịch Ủy ban Thủy cục Sammamish Plateau Ryika Hooshangi.

27 vi-VN Production