Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục và Cống rãnh Sammamish Plateau

Ủy viên Vị trí Số 5

Mary Shustov

Mary Shustov

3054 255TH AVE SE

SAMMAMISH, WA 98075

(425) 922-3607

m_shustov@yahoo.com

Education: Cử nhân Xây dựng Dân dụng, Nguồn nước, Đại học Bách khoa California; Kỹ sư Dân dụng Đã đăng ký
Occupation: Ủy viên, Khu Thủy cục và Cống rãnh Sammamish Plateau
Statement:

Hơn 20 năm qua, tôi và gia đình đã luôn coi Sammamish Plateau là nhà của mình. Cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng tuyệt vời và có tư duy tiên phong, và tôi rất cảm ơn các quý vị vì đã lựa chọn tôi đại diện cho quý vị trong 3 nhiệm kỳ qua.

Tôi có trình độ chuyên môn với 18 năm làm việc tại Hội đồng Thủy cục Sammamish Plateau của chúng ta, cũng như 20 năm kinh nghiệm về kỹ thuật, thiết kế liên quan đến nước và chính sách công ở cả khu vực công và tư.

Một lần nữa, tôi trân trọng lá phiếu của quý vị, và sẽ tiếp tục lắng nghe cam kết nhằm đảm bảo các chính sách công bằng, hợp lý và tiết kiệm cho nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải của Khu vực – một gia đình, nhiều gia đình, và thương mại – trong và ngoài thành phố Sammamish và các vùng lân cận thành phố Issaquah; và luôn hết lòng để xử lý các quyết định về chính sách của Khu vực một cách minh bạch và trọn vẹn.

27 vi-VN Production