King County logo
v1.0.0

Khu Cống rãnh Midway

Ủy viên Vị trí Số 2

Nicholas Fannin

Nicholas Fannin

22320 10TH AVENUE SOUTH

DES MOINES, WA 98198

nick@nicholasfannin.com

nicholasfannin.com

Education: Cao đẳng Highline, Cao đẳng Pierce.
Occupation: Nhân viên Môi giới Bất động Sản Địa phương
Statement:

Tôi hiện là Ủy viên Hội đồng Cơ quan Thủy cục Midway và là một cư dân lâu năm của Des Moines. Hy vọng của tôi là tiếp tục nỗ lực vì cộng đồng của chúng ta bằng việc phục vụ với trọng tâm là duy trì một môi trường lành mạnh trong khi khu vực của chúng ta mở rộng ra. Chúng ta cũng cần giữ mức giá hợp lý cho người dân của chúng ta. Tôi cũng đang giữ vị trí Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật của thành phố Des Moines và đã làm việc trong phạm vi ngân sách của chúng ta trong khi vẫn làm phong phú thêm cho cộng đồng thông qua nghệ thuật. Sự linh hoạt trong công việc của tôi với tư cách là một chuyên viên môi giới bất động sản cho tôi thời gian để phục vụ cộng đồng của chúng ta như tôi đã và đang làm. Với tôi, điều quan trọng là cho các con mình thấy được rằng sự tham gia vào các vấn đề cộng đồng và làm việc với cơ sở hạ tầng quan trọng này, tuy không hào nhoáng nhưng là thiết yếu cho chất lượng cuộc sống của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc nội dung này; tôi sẽ trân trọng phiếu bầu của quý vị.

Nicholas K. Fannin

27 vi-VN Production