Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Cống rãnh Midway

Ủy viên Vị trí Số 3

Jim Polhamus

Jim Polhamus

21131 DES MOINES MEM DR

DES MOINES, WA 98198

polhamus56@aol.com

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin
Occupation: Trưởng Khu Cứu hỏa, đã nghỉ hưu
Statement:

Tôi là ứng cử viên cho chức Ủy viên Hội đồng tại Khu Cống rãnh Midway. Tôi tin tưởng vào khả năng quản lý vì lợi ích chung và trách nhiệm tài chính. Tôi đã sống trong cộng đồng của chúng ta cả cuộc đời. Tôi là một Trưởng Khu Cứu hỏa đã nghỉ hưu của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ South King và là cựu chủ tịch của Câu lạc bộ Des Moines Rotary. Hãy bỏ phiếu cho tôi và tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ của quý vị.

Xin cảm ơn quý vị.

27 vi-VN Production