King County logo
v1.0.0

Học khu Fife Số 417

Giám đốc Khu vực Số 5

Kimberly Palmer Yee

Kimberly Palmer Yee

720 122ND AVENUE CT E

EDGEWOOD, WA 98372

kimberlypalmeryee@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Đại học Alberta, Bác sĩ Chỉnh xương, Đại học Western States.
Occupation: Bác sĩ Chỉnh xương, Chủ doanh nghiệp; Chủ tịch được bầu của Hiệp hội Chỉnh xương Tiểu bang Washington
Statement:

Thật là một vinh dự và một đặc quyền được phục vụ các em học sinh, gia đình và nhân viên của Học Khu Fife. Động lực của tôi bắt nguồn từ chứng kiến các em học sinh, gia đình và nhân viên của chúng ta thành công. Tôi cung cấp sự đảm bảo và hỗ trợ để đạt được những thành tựu đó, bằng cách lắng nghe quý vị. Là mẹ của ba học sinh hiện đang học tại Học Khu Fife, tôi hiểu rõ những gì đang diễn ra tại học khu của chúng ta. Thành tích của học sinh là sợi dây chung gắn kết chúng ta với nhau. Là một ủy viên hội đồng giáo dục, công việc của tôi là đảm bảo rằng các quyết định mà chúng tôi đưa ra đều hướng đến học sinh. Với những thách thức to lớn trong mười tám tháng qua, sự bất bình đẳng giữa các em học sinh của chúng ta đã trở nên rất rõ ràng. Tôi đã nỗ lực và sẽ tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi để đại diện cho tiếng nói của các em. Tôi tự hào được đại diện cho tất cả các em học sinh và gia đình của Học Khu Fife.  

Timothy W. Hammond

Timothy W. Hammond

3217 S 374th St

Auburn, WA 98001

(425) 830-3092

hammondforschoolboard@gmail.com

hammondforschoolboard.squarespace.com

Education: Bằng Cử nhân Xã hội Lịch sử Hoa Kỳ
Occupation: Kỹ thuật viên giám sát
Statement:

Là phụ huynh của một học sinh tại Học Khu Fife, tôi muốn những gì tốt nhất cho tất cả các em. Trong tầm nhìn của tôi về một học khu, tôi muốn đảm bảo học sinh được đặt lên hàng đầu. Nếu không có học sinh, thì chúng ta không có khu học chánh, với tư cách là thành viên của Hội đồng Giáo dục Fife, tôi sẽ đảm bảo học sinh sẽ được ưu tiên hàng đầu. 

Tôi muốn đảm bảo rằng các bậc cha mẹ sẽ có tiếng nói trong việc giáo dục con cái của họ. Tôi muốn làm cho các cuộc họp của Hội đồng Giáo Dục dễ tiếp cận hơn với phụ huynh học sinh của chúng ta. Tôi muốn đảm bảo rằng phụ huynh đang đi làm có thể nhìn thấy rõ các cuộc họp của hội đồng giáo dục bất kể họ làm việc theo ca nào. 

27 vi-VN Production