King County logo
v1.0.0

Học khu Vashon Island Số 402

Giám đốc Vị trí Số 4

No photo submitted

Kristen Cohen

16203 91ST AVE SW

VASHON, WA 98070

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Occupation: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Statement:

Ứng cử viên không nộp thông tin.

Allison Krutsinger

Allison Krutsinger

25125 122ND AVE SW

VASHON, WA 98070

(253) 426-0410

Allison.krut@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự Nhiên Công tác Xã hội; Thạc sỹ ngành Thực tiễn Gia đình cho Trẻ sơ sinh
Occupation: Giám đốc Các vấn đề Chính phủ và Sự tham gia của Cộng đồng
Statement:

Cảm ơn quý vị đã tìm hiểu về tôi và tại sao tôi muốn phục vụ trong Hội đồng Trường học Vashon Island của quý vị. Giáo dục đã luôn đóng vai trò trung tâm của cuộc đời tôi, mẹ tôi là một nhà tư vấn tường học và tôi lớn lên tại trường trung học cơ sở địa phương. Tôi đã tận mắt chứng kiến cách trường học có thể thay đổi gia đình, trẻ em thông qua mối quan hệ với những người chịu trách nhiệm giáo dục. Chính những khoảnh khắc này đã là tia sáng dẫn tôi đến sự nghiệp giáo dục, vận động chính sách và phục vụ cộng đồng. Tôi lãnh đạo bằng sự lắng nghe và hợp tác.

Vashon Island là ngôi nhà của chúng ta và tôi trân trọng cơ hội phục vụ với tư cách là thành viên hội đồng trường. Tôi rất hào hứng đưa chuyên môn của mình vào chính sách giáo dục và vận động cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn những người chịu trách nhiệm giáo dục chúng sử dụng để phục vụ cộng đồng. Tôi tự tin rằng các kỹ năng và niềm đam mê của bản thân sẽ là tài sản giúp đỡ cho trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình trong cộng đồng của chúng ta. 

27 vi-VN Production