Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Tukwila Số 406

Giám đốc Khu vực Số 3

Bridgette Agpaoa Ryder

Bridgette Agpaoa Ryder

4804 S 144TH ST

TUKWILA, WA 98168

bagpaoaryder@gmail.com

Education: Cử nhân Ngành Tâm lý học, Đại học Washington; Thạc sĩ và Tiến sĩ về Lãnh đạo Giáo dục, Đại học Seattle
Occupation: Nhà giáo dục Lực lượng lao động và Cố vấn Sức khỏe Tâm thần của Trường Cao đẳng Cộng đồng Tacoma
Statement:

Tiến sỹ Bridgette Agpaoa Ryder (bà ấy) luôn tận tâm với công bằng và giải phóng giáo dục. Là một người Filipina / Mestiza và là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học cộng đồng, bà nhận ra rằng các cộng đồng tiếp tục phải đối mặt với những rào cản về cơ cấu. Với tư cách là một phụ huynh học khu, lãnh đạo giáo dục và một chuyên gia dịch vụ nhân sinh - bà luôn tập trung và nâng cao tiếng nói của những người gặp phải rào cản cơ cấu trong giáo dục, việc làm, nhà ở và chăm sóc sức khỏe. 

 

Bridgette là thành viên ban cố vấn cho Chương trình Cố vấn về Người Da đen, Bản địa, Da màu cho các Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Cộng đồng Washington. Bridgette cũng được lựa chọn là Giám đốc Hội đồng Trường cho Hợp tác Mua hàng của Hiệp hội Giám đốc Quận King. Bridgette cũng làm việc tại Still Waters: Cung cấp dịch vụ cho những Gia đình đang chuyển đổi. Bà cũng tạo điều kiện cho Những người phụ nữ da màu chuyên nghiệp trong chương trình Higher Ed hợp tác tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Tacoma. Trước đây bà cũng là phó chủ tịch Ủy ban Công bằng Xã hội Thành phố Tukwila và cũng từng điều hành chủ tịch hội đồng chứng nhận chuyên môn của Bộ Y tế Bang Washington.

27 vi-VN Production