Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Snoqualmie Valley Số 410

Giám đốc Khu vực Số 4

Gary Fancher

Gary Fancher

47532 SE 137TH ST

NORTH BEND, WA 98045

(425) 785-9916

votegarysvsd@gmail.com

votegarysvsd.com

Education: Trung học Somerville; Đại học Canyons; Bằng Quản lý Dự án Đại học Bellevue
Occupation: Phụ huynh của hai đứa trẻ, Nghề nghiệp Tự do; Từng là Quản lý Chương trình tại Microsoft
Statement:

Đây thực sự là vinh dự của tôi khi được phục vụ cộng đồng và khu vực cũng sẽ là niềm vinh hạnh nếu tôi được tiếp tục thực hiện tâm huyết của mình đối với từng đứa trẻ và đội ngũ nhân viên tài năng của chúng ta. 

Cùng nhau chúng ta đã thay đổi tình trạng căng thẳng và khó chịu do Đại dịch COVID gây ra. Tôi rất tự hào vì đội ngũ nhân viên hành chính của chúng ta đều đã làm việc chăm chỉ và những nỗ lực tuyệt với của họ đã đến được với những đứa trẻ bị tổn thương, giáo dục và nuôi dưỡng chúng trong thời gian khó khăn này. Chúng ta sẵn sàng chung tay làm việc để chữa lành và quay trở lại bình thường tốt hơn. 

Mục đích của tôi là muốn thấy rằng chúng ta thu hút và giữ chân các nhà giáo dục có kỹ năng và trình độ, tăng sự công bằng cho học sinh, thu hẹp khoảng cách thu nhập và cơ hội cho mỗi học sinh, hỗ trợ nhân sự và hành chính, vận động với các nhà lập pháp tiểu bang và liên bang cho giáo dục cộng đồng, và tài trợ đầy đủ cho giáo dục. Tôi rất vinh dự khi được là một phần của Hội đồng SVSD tuyệt vời và rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.

27 vi-VN Production