King County logo
v1.0.0

Học khu Skykomish Số 404

Giám đốc Vị trí Số 2

No photo submitted

Zachary Turnage

PO BOX 711

GOLD BAR, WA 98251

(424) 757-8148

zacharyturnage@icloud.com

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Occupation: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Statement:

Ứng cử viên không nộp thông tin.

John Robinson

John Robinson

PO BOX 101

SKYKOMISH, WA 98288

jrstache53@gmail.com

Education: Bằng Cao đẳng về Lâm nghiệp
Occupation: Đã nghỉ hưu từ Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ năm 2020
Statement:

"Trẻ em là Trên hết"

Tôi đã phục vụ gần 30 năm trong Hội đồng Giáo dục Skykomish, trong đó có nhiều năm giữ chức chủ tịch hội đồng. Tôi đã tham gia vào các hoạt động nội bộ của học khu của chúng ta và đã phát triển mối quan hệ với cộng đồng và các nhân viên của chúng ta.

Gần đây, hội đồng giáo dục của chúng ta đã trải qua một đợt thay đổi thành viên hội đồng liên tục, bên cạnh tình hình đại dịch chưa từng có. Tôi cảm thấy kinh nghiệm và kiến thức của tôi về khu học chánh là rất quan trọng để đưa học khu của chúng ta phát triển theo hướng có lợi nhất cho học sinh và nhân viên của chúng ta, đồng thời cung cấp trách nhiệm giải trình cho cộng đồng nhỏ bé của chúng ta. Tôi đã sống tại học khu này được 48 năm và xây dựng gia đình tại Skykomish. Tôi yêu ngôi trường lịch sử của chúng ta và đã tham gia hoạt động tình nguyện trong nhiều chương trình ngoại khóa tại trường trong suốt 48 năm qua. Tôi sẽ rất vinh dự được tiếp tục phục vụ quý vị thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

27 vi-VN Production