King County logo
v1.0.0

Học khu Skykomish Số 404

Giám đốc Vị trí Số 1

No photo submitted

Alberto Laverde

PO BOX 43

BARING, WA 98224

Education: Cử nhân ngành Khoa học Máy tính, Đại học Duke; Bằng Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh, Đại học Duke
Occupation: Tài chính
Statement:

Tôi đã luôn tận hưởng cơ hội được hỗ trợ cho các học sinh và cộng đồng khi làm việc tại ban quản trị, và giúp đỡ họ thông qua việc đại diện và vận động cho các học sinh và gia đình tại Học Khu Skykomish ở Olympia. Với tư cách là người cha, tôi quan tâm đến các cơ hội học tập mà giáo viên dành cho học sinh Trường Skykomish, sự khéo léo, tính cá nhân và môi trường sáng tạo mà cộng đồng nhà trường cung cấp cho học sinh cũng như tinh thần mạnh mẽ mà nó tạo ra.

Tôi mong muốn được tiếp tục cung cấp dịch vụ quản trị tích cực để đóng góp vào sứ mệnh của Học khu là làm việc với học sinh, phụ huynh và cộng đồng để giúp học sinh của chúng ta phát triển và thành công. Trong nỗ lực đó, trọng tâm của tôi là giúp đưa ra hướng dẫn dài hạn và chiến lược đúng đắn để đảm bảo Học khu tiếp tục có một nền tảng tài chính ổn định để tiếp cận với các nguồn lực mà giảng viên và học sinh yêu cầu, đồng thời duy trì một nền giáo dục chất lượng đáp ứng trình độ học tập của mỗi học sinh, nhu cầu phát triển cá nhân và nghề nghiệp của chúng.

27 vi-VN Production