King County logo
v1.0.0

Học khu Shoreline Số 412

Giám đốc Khu vực Số 3

Sarah Cohen

Sarah Cohen

PO BOX 23026

SEATTLE, WA 98102

(206) 486-2043

sarahforshorelineschools@gmail.com

Education: Tiến sĩ, Tiếng Anh, Đại học Washington, MFA, Đại học California, Irvine
Occupation: Thiết kế Trải nghiệm Học tập Cấp cao, Đại học Washington
Statement:

Với tư cách là phụ huynh của hai học sinh lớp ba, tôi hiểu tầm quan trọng của trường học đối với hiện tại và tương lai của con cái chúng ta. Tôi đã vinh dự được đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trường Shoreline kể từ tháng 12 năm 2020. Tầm nhìn của tôi đối với các trường Shoreline là một nơi mà mọi học sinh có thể phát triển về mặt cá nhân và học tập, được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên chất lượng và cộng đồng quan tâm.

Đây là khoảng thời gian thú vị nhưng đầy thử thách. Khi chúng ta mở cửa trở lại trường học, chúng ta có cơ hội áp dụng những gì chúng ta đã học được trong năm qua để mở ra những khả năng mới của công nghệ trong hoạt động của trường và trong lớp học. Chúng ta cũng phải tiếp tục hướng tới sự công bằng ở mọi cấp độ trong hệ thống của mình.

Tôi cam kết phản hồi nhanh chóng với học sinh, nhân viên, gia đình và các thành viên cộng đồng; đối với sự lành mạnh về tài chính và trách nhiệm với môi trường; và đối với sự công bằng và thành công cho mọi học sinh. Tôi rất vinh dự nếu được quý vị bỏ phiếu và mong muốn cùng nhau xây dựng các trường ngày càng vững mạnh hơn.

27 vi-VN Production