King County logo
v1.0.0

Học khu Shoreline Số 412

Giám đốc Khu vực Số 2

Tyann Nguyen

Tyann Nguyen

2523 NE 205TH ST

SHORELINE, WA 98155

Education: Bằng Cử nhân Khoa học Hóa sinh & Sinh học Tế bào, Đại học California-San Diego; Thạc sĩ Giảng dạy Toán học & Khoa học, SPU
Occupation: Nhà giáo Bán chuyên về Giáo dục Đặc biệt
Statement:

Một nền giáo dục hiệu quả được tạo ra bởi các nhà giáo dục và nhà quản lý cam kết tuyệt đối bảo vệ và hướng dẫn học sinh nâng cao năng lực bản thân thông qua thành tích học tập và sử dụng các năng khiếu trí tuệ của chúng để thành công trong cuộc sống. Tôi đam mê thu hút, tạo động lực và hướng dẫn người học thuộc mọi nền tảng để phát huy hết tiềm năng của họ trong cuộc sống. Con đường luân chuyển của tôi trong giáo dục, kinh nghiệm làm mẹ của hai đứa trẻ thông minh và sáng dạ, và cái nhìn sâu sắc từ nhiều năm làm việc với học sinh ở mọi lứa tuổi và từ mọi tầng lớp xã hội với nhiều khả năng khác nhau, chẳng hạn như một người cố vấn cho trẻ nhỏ trong nhóm thiếu niên thánh thể, một giáo viên dạy kèm cho học sinh khuyết tật trong học tập, giáo viên Sinh học trung học, và nhà giáo bán chuyên về giáo dục đặc biệt cho tôi một góc nhìn mới mẻ, sâu sắc và có giá trị, góp phần tạo tiếng nói cho tất cả học sinh và gia đình các em, đưa ra các giải pháp có ý nghĩa để đạt được thành công về mặt học thuật và tạo ra một tương lai tươi sáng cho tất cả học sinh. 

Emily Williams

Emily Williams

PO BOX 55461

SHORELINE, WA 98155

(425) 610-9185

emily4shorelineschools@gmail.com

emily4shorelineschools.com

Education: Thạc sĩ ngành Giáo dục, Đại học West Florida; Bằng Cử nhân Ngành Xã hội học, Đại học Central Washington
Occupation: Phụ huynh, nhà ủng hộ công bằng chủng tộc, nhà giáo dục, chủ doanh nghiệp nhỏ
Statement:

Kể từ khi trở thành giám đốc hội đồng trường vào năm vừa rồi, tôi đã làm việc cùng với các đồng nghiệp trong hội đồng quản trị để đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đại dịch, tìm và đảm bảo giám đốc khu học chánh mới, và thông qua hai nghị quyết tập trung vào công bằng: thực hiện các nghiên cứu về dân tộc & chống lại chính sách phân biệt chủng tộc.

 

Là một phụ huynh, tôi tin rằng mọi học sinh nên cảm thấy an toàn khi là chính mình tại trường học. Là một nhà giáo dục và phụ nữ da màu, tôi tin rằng công việc này bắt đầu và kết thúc với tiếng nói tập trung của những người đã từng bị loại trừ trong quá trình ra quyết định của Học khu. Nếu được bầu, tôi sẽ ủng hộ việc cải thiện trách nhiệm giải trình của Khu học chánh, tính minh bạch và tính có đi có lại của cộng đồng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết định của Học khu; thực thi các chính sách và thực tiễn công bằng chủng tộc & hòa nhập trên địa bàn toàn Học khu; tăng cường hỗ trợ cho sự đa dạng ở sinh viên & nhân viên; cũng như quan tâm đến các nguồn tài nguyên của Học khu một cách có trách nhiệm, để hệ thống giáo dục của chúng ta có thể phục vụ tốt hơn nhu cầu của tất cả học sinh. Tôi xin chân thành cảm ơn lá phiếu bầu của quý vị.

 

Được sự ủng hộ từ: Đảng Dân Chủ khu vực số 32, các Đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng viên trẻ Đảng Dân chủ Quận King

27 vi-VN Production