King County logo
v1.0.0

Học khu Riverview Số 407

Giám đốc Khu vực Số 1

Ron Lundeen

Ron Lundeen

PO BOX 1221

CARNATION, WA 98014

VoteRonLundeen@gmail.com

Education: Cử nhân Danh dự Toán học, Đại học Utah; Tiến sĩ Luật, Đại học Chicago
Occupation: Nhà phát triển Quản lý tại Paizo Inc.
Statement:

Tôi rất hào hứng muốn cung cấp cho hội đồng giáo dục của chúng ta một góc nhìn mới! Là cha của ba đứa trẻ trong học khu, nhận được các mức hỗ trợ khác nhau, tôi trực tiếp dành nhiều nỗ lực vào các trường học của chúng ta. Tôi muốn thấy tất cả trẻ em trong học khu này phát triển mạnh mẽ trước những thách thức đặc biệt mà chúng ta đang đối mặt. Có rất nhiều cơ hội dành cho chúng, miễn là chúng ta có được một hội đồng sẵn sàng cung cấp!

 

Các trường học của chúng ta cần hướng đi mới, chứ không phải sự lãnh đạo xa cách từ một thập kỷ trước. Đại dịch đã nhấn mạnh nhu cầu học tập linh hoạt trong một môi trường an toàn. Tôi ủng hộ sự đa dạng và công bằng trong lớp học và ở cấp học khu.

 

Tôi hiểu phải làm những gì để trở thành thành viên hội đồng giáo dục. Tôi đã phục vụ trong ủy ban cộng đồng nhiều năm, gần đây nhất là với vai trò chủ tịch Ban Kế hoạch của Carnation. Kinh nghiệm của tôi với tư cách là một luật sư về các quy định chăm sóc sức khỏe cũng đã cho tôi thấy chính sách tác động đến mọi người như thế nào. Hãy bầu cho Ron Lundeen.

Lori Oviatt

Lori Oviatt

34709 NE 98TH ST

CARNATION, WA 98014

(425) 333-5055

lori.oviatt@hotmail.com

oviatt4schoolboard.com/

Education: Bằng Cử nhân Giáo dục Tiểu học; Bằng Thạc sĩ Chương trình Giảng dạy và Công nghệ Giảng dạy; Lãnh đạo WSSDA
Occupation: Nhà cung cấp giải pháp học tập, huấn luyện diễn giả cho các tập đoàn và tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu
Statement:

Phục vụ cộng đồng để hỗ trợ học sinh và gia đình là một trong những giá trị cốt lõi của tôi. Khi tôi vận động tái tranh cử; lòng biết ơn và sự tôn trọng là những điều xuất hiện trong tâm trí. Tôn trọng tất cả các nhân viên của học khu, từ người giám hộ đến Giám đốc Học khu, tiếng nói của tất cả học sinh, và tất cả các gia đình thông qua các quyết định giáo dục quan trọng cho con cái của họ. Riverview đã đối mặt với một số thời điểm khó khăn trong vài năm qua, với những cái chết của học sinh, đại dịch toàn cầu và chúng ta đều đã vượt qua những thời điểm đó vì mỗi quyết định đều tập trung vào việc hỗ trợ học sinh, nhân viên và thành viên gia đình.

Nhiều quyết định được đưa ra bởi tiểu bang và y tế công cộng để giữ cho học sinh và nhân viên của chúng ta được an toàn và khỏe mạnh. Các quyết định khác được đưa ra bởi địa phương; tôi rất vinh dự và tự hào là một phần của những quyết định đó. Cảm ơn tất cả những người đã chia sẻ tiếng nói của họ với hội đồng.

Niềm đam mê và kinh nghiệm của tôi trong học tập, đào tạo và thiết kế chứng nhận và phát triển mang lại các kỹ năng lãnh đạo để tiến về phía trước. Kính mong quý vị bỏ phiếu và ủng hộ tôi. Oviatt4schoolboard.com

27 vi-VN Production