King County logo
v1.0.0

Học khu Riverview Số 407

Giám đốc Khu vực Số 5

Sabrina F. Parnell

Sabrina F. Parnell

27827 NE 156TH PL

DUVALL, WA 98019

(425) 788-4216

sabrina_parnell@outlook.com

sabrina4schools.com

Education: Bằng cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Gonzaga
Occupation: Trợ lý Hành chính
Statement:

Rất vinh dự được phục vụ quý vị với tư cách là thành viên hội đồng quản trị của Học Khu Riverview. Tôi là một nhà ủng hộ giáo dục đầy nhiệt huyết, người quan tâm sâu sắc đến học sinh, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng của chúng ta. Tôi tự hào giúp dẫn dắt học khu vượt qua những thử thách chưa từng có của đại dịch. Thông qua những thách thức này, chúng ta đã cân bằng nhu cầu của cộng đồng, học sinh và nhân viên học khu. Thế giới đã thay đổi và chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị để con em chúng ta trở nên thành công trong môi trường mới này.

Gia đình tôi đã sống ở Duvall được 19 năm. Tôi đã từng cống hiến cho các ủy ban, PTSA, Chương trình Đại sứ Riverview, và từng là giám đốc trường học.

Trong 5 năm qua, Riverview đã: tăng tỷ lệ tốt nghiệp lên 97%, nhận giải thưởng Hội đồng của Năm và được công nhận là nhà lãnh đạo quốc gia về ‘tiếng nói của sinh viên. Vẫn còn nhiều thứ cần làm để hỗ trợ tốt nhất cho các học sinh để các em thành công. Hãy bỏ phiếu để bầu lại cho Sabrina Parnell.

No photo submitted

Rachel Frodsham

PO BOX 38

DUVALL, WA 98019

(425) 359-6264

rachel_frodsham@hotmail.com

Education: Cử nhân ngành Truyền thông và Khoa học Chính trị, Đại học Washington
Occupation: Quản lý Kinh doanh, Tập đoàn Microsoft
Statement:

Hội đồng học  khu của chúng ta phải đối mặt với những thách thức chưa từng có vì chúng ta phải đối phó với đại dịch và sự tăng trưởng của cộng đồng. Những thách thức độc đáo được giải quyết tốt nhất bằng các quan điểm đa dạng và mới mẻ. Hội đồng học khu hiện tại đã có từ năm 2015 và đa số thành viên thậm chí còn lâu hơn. Không chỉ tính liên tục đóng vai trò quan trọng mà sự thay đổi cũng vậy. 

Tính minh bạch và trao đổi thông tin là rất quan trọng để thúc đẩy và duy trì sự tham gia của cộng đồng để đảm bảo tất cả các tiếng nói đều được lắng nghe. Đây là một lĩnh vực có thể được cải thiện bởi hội đồng học khu của chúng ta. Các trụ cột này rất quan trọng để đảm bảo cộng đồng được hỗ trợ ở mức cao.  

Mặc dù tôi không có kinh nghiệm làm việc tại hội đồng học khu hay ban quản lý trường học, nhưng các kỹ năng mà tôi đạt được trong suốt 18 năm làm việc tại tập đoàn sẽ được vận dụng trực tiếp khi đảm nhiệm vai trò này. Tôi là người có thể điều hướng sự mơ hồ, minh bạch và có khả năng truyền đạt thông tin bất chấp sự khác biệt. Tôi có hai đứa con đang theo học ở học khu và đã là một phần của cộng đồng này được 14 năm.

27 vi-VN Production