King County logo
v1.0.0

Học khu Renton Số 403

Giám đốc Khu vực Số 2

Avanti Bergquist

Avanti Bergquist

PO BOX 2050

RENTON, WA 98056

(425) 390-4527

avantibergquist@gmail.com

www.avantibergquist.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Ngành Sinh vật học, trường Đại học Duke; Thạc sỹ Khoa học tự nhiên. Khoa Hóa sinh và Sinh học Phân tử, Đại học Y tế và Khoa học Oregon (OHSU); Bác sĩ Y khoa, trường Đại học Louisville
Occupation: Bác sĩ Tâm thần trẻ em tại Trung tâm Phục hồi Ăn uống và Tâm trạng/Lo âu
Statement:

Là một người tự hào tốt nghiệp tại Học Khu Renton, phụ huynh của học sinh tại trường, và là bạn đời của giáo viên Khu học chánh, thực sự là niềm vinh hạnh của tôi khi được đại diện cho toàn bộ học sinh, nhiên viên và cộng đồng của Học Khu Renton trong vòng 4 năm vừa qua. Thời gian đó chắc chắn không phải là những năm dễ dàng, nhưng học khu và cộng đồng của chúng ta đã chung tay để cố gắng hết sức mình làm những điều tốt nhất cho học sinh và nhân viên. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để trở thành đối tác và đồng minh cho cộng đồng khi chúng ta cùng nhau phục hồi sau đại dịch và duy trì các ưu tiên của Học Khu Renton về Dịch vụ, Xuất sắc và Công bằng. Một trong những ưu tiên lớn nhất mà tôi đặt ra với tư cách là giám đốc và bác sĩ tâm thần học trẻ em chính là tiếp tục cố gắng để cải thiển sức khỏe tinh thần và học tập xã hội cũng như tình cảm cho học sinh chúng ta. Tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị để tôi có thể kiên trì trong công việc này và trở thành một nhà đấu tranh tận tâm cho mọi học sinh trong Học Khu Renton để giúp các em đạt được thành công.

27 vi-VN Production