Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Northshore Số 417

Giám đốc Khu vực Số 4

Sandy R. Hayes

Sandy R. Hayes

13147 NE 145TH PL

KIRKLAND, WA 98034

(425) 892-4080

sandyhayesforschoolboard@gmail.com

sandyhayesforschoolboard.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Washington 1991, Tiến sĩ Luật, Đại học Washington, 1994
Occupation: Tôi có giấy phép hành nghề về công lý phục hồi.
Statement:

Trong 12 năm tại Hội đồng Trường Northshore, một năm rưỡi qua thật sự đau lòng. Covid-19 gây ra mất mát về người và việc làm, gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần và các mối quan hệ. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để khắc phục hậu quả và hồi phục. Các trường của chúng ta đóng vai trò đặc biệt quan trọng và chúng ta hiểu rằng giáo dục có thể tạo ra sự thay đổi và đổi mới. Chúng ta cần đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ để tư duy lại về phương pháp, những việc cần làm và quan trọng nhất là mục tiêu của giáo dục công lập. Thế giới vốn đã thay đổi trước khi đại dịch diễn ra, và giờ đây sự thay đổi đó ngày càng mạnh mẽ. Với sự hỗ trợ không ngừng của tất cả quý vị, tôi sẽ tập hợp tiếng nói của quý vị phụ huynh, học sinh và các nhà giáo dục để đảm bảo học sinh của chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng cho các công việc chưa từng xuất hiện trước một thế giới ngày càng thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt chỉ trong vòng vài năm trở lại đây. Tôi tin rằng mỗi học sinh của chúng ta đều có thể và phải là một thành viên đóng góp trong cộng đồng và tôi muốn góp phần thúc đẩy quá trình đó. 

Được ủng hộ bởi - Đảng viên Đảng Dân chủ khu vực 1, 45 và 46, Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King, Đảng Cộng hòa Chính thống Washington, Hiệp hội Giáo dục Northshore, Quản lý Văn phòng Giáo dục Northshore, Thư ký và Nhân viên Kỹ thuật Chuyên nghiệp, Dân Biểu. Dân biểu April Berg, Dân biểu Davina Duerr, Dân biểu Gerry Pollet, Dân biểu Roger Goodman

Chris Roberdeau

Chris Roberdeau

PO BOX 2847

WOODINVILLE, WA 98072-2847

(425) 522-3362

chris@chrisroberdeaunsd.com

chrisroberdeaunsd.com

Education: Bằng cử nhân ngành Kỹ thuật Hàng không, Học viện Không quân; Bằng Thạc sỹ - Kỹ thuật, USC; Thạc sỹ Quản trị King doanh, Đại học Bang Arizona
Occupation: Giám đốc Ban Chiến lược, Astronics Advanced Electronics Systems
Statement:

Hội đồng nhà trường đổ lỗi cho COVID, nhưng nó chỉ đơn thuần tiết lộ những thất bại của họ. Trường học đã được mở cửa trở lại toàn quốc trong khi chúng ta vẫn phải đóng cửa. Những mất mát trong học tập đã bị bác bỏ, tuyên bố rằng "chúng không học được nhiều như chúng tôi hy vọng" và không có chương trình “khôi phục mùa hè”. Bên cạnh đại dịch, các vấn đề mang tính hệ thống vẫn còn tồn tại: tập trung vào những lợi ích đặc biệt lờ đi thẩm quyền của phụ huynh và những ảnh hưởng ngắn/ dài hạn lên khả năng học thuật, nhu cầu tiếp xúc xã hội và nhu cầu cảm xúc; chi tiêu quá mức trong khi trường học vẫn khó khăn; và thất bại trong các chương trình xóa mù chữ. 

 

Là một người đóng thuế, 56% mức thuế bất động sản của chung ta hỗ trợ NSD, tăng trưởng >10% mỗi năm trong nhiệm kỳ của ban lãnh đạo hiện tại. Tiền lương của giám đốc học chánh tăng từ $277,000 lên $460,000 - gấp ba lần so với giáo viên. Trong khi đó, những thành tựu về mặt học thuật vẫn không xuất hiện và điểm số của những học sinh đến từ các gia đình có thu nhập thấp tiếp tục giảm. Tôi sẽ đưa ra trách nhiệm giải trình tài khóa và các kết quả có thể đo lường được nhu cầu, làm việc trong khả năng và thu hẹp khoảng cách tầng lớp xã hội. Tôi sẽ giúp cho giáo viên nhận được sự đào tạo đầy đủ và phù hợp để triển khai các chương trình giảng dạy nhất quán. Không còn dung túng cho những chỉ thị ‘Hãy dạy sự thật của chính bạn’. Tôi sẽ yêu cầu các phép đo mạnh mẽ để đánh giá tiến độ và đảm bảo các thay đổi nâng cao kịp thời.

 

Là một nhà lãnh đạo quân sự, hàng không vũ trụ và phi lợi nhuận được công nhận, tôi hiểu như thế nào là hoạt động hiệu quả và thành công. Xuất thân trong một gia đình có nhiều giáo viên, và lãnh đạo công đoàn nên tôi biết cách để điều hành giáo dục hiệu quả. 

 

Tôi có được sự ủng hộ của phụ huynh, giáo viên và các lãnh đạo công đoàn và luôn sẵn sàng để lãnh đạo và phục vụ cộng đồng.

27 vi-VN Production