King County logo
v1.0.0

Học khu Mercer Island Số 400

Giám đốc Vị trí Số 2

No photo submitted

Brian Giannini Upton

3040 78TH AVE SE #670

MERCER ISLAND, WA 98040-0670

(206) 860-4992

briangianniniupton@gmail.com

www.BrianGianniniUpton.com

Education: Đại học Wyoming, ngành Mỹ thuật và Giáo dục
Occupation: Người cha, Tình nguyện viên Cộng đồng, Người vận động cho Học sinh và Giáo dục Công lập
Statement:

Với tư cách là Giám đốc Hội đồng Học khu, tôi làm việc không mệt mỏi để tôn vinh lịch sử của học khu, đồng thời làm phong phú và bảo vệ các nguồn lực cho từng học sinh. Tôi tập trung vào việc vận động một cách có chiến lược, phát triển chính sách, và các ưu tiên lấy học sinh làm trọng tâm như học tập nghiêm khắc, môi trường học tập công bằng và toàn diện, và các cộng đồng trường học an toàn và có tính hỗ trợ. Tôi đóng vai trò là liên lạc viên của các ủy ban cố vấn học khu và cộng tác với các nhóm làm việc liên học khu để giải quyết các vấn đề quan trọng và nổi cộm. Với tư cách là thành viên được bầu chọn trong khu vực của Ủy ban Lập pháp WSSDA, tôi thường xuyên chuyển tải nhu cầu và nguyện vọng của con em chúng ta tới các nhà hoạch định chính sách từ Olympia đến Washington D.C.

 

Được phục vụ người dân trong Học khu là niềm vinh dự của tôi. Tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng mỗi đứa trẻ, bất kể chủng tộc, tính cách, điều kiện đều sẽ nhận được đầy đủ sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để kiến tạo tương lai của mình. www.BrianGianniniUpton.com.

 

Ủng hộ: Thượng nghị sĩ Lisa Wellman, Dân biểu Tana Senn, Dân biểu My-Linh Thai, Cựu Dân biểu Marcie Maxwell, MISD Pathfinder Dawn Bennett, Đảng Dân chủ WA Khu Lập phép Thứ 41, Đảng Dân chủ WA Stonewall

Dan Glowitz

Dan Glowitz

3040 78th Ave SE #619

MERCER ISLAND, WA 98040

info@danformischoolboard.com

www.danformischoolboard.com

Education: Tiến sĩ Luật, Trường Đại học Michigan; Cử nhân - Khoa học Chính trị, Cao đẳng Amherst (magna cum laude); MIHS (1999)
Occupation: Luật sư (chuyên về quản trị doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ); ở nhà chăm con
Statement:

Mercer Island nên là ngọn hải đăng đại diện cho những gì có thể đạt được của một cộng đồng nhỏ nhưng có giáo dục tốt và một cộng đồng tâm huyết với sứ mệnh giáo dục.

Hệ thống trường học của chúng ta và thành phố đã phát triển thịnh vượng nhờ duy trì các tiêu chuẩn học tập cao và bằng cách giành được sự tin tưởng của công chúng. Với tư cách là một thành viên ban điều hành, tôi sẽ củng cố di sản đó bằng cách đẩy mạnh các cuộc đối thoại mở và đảm bảo các quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu. Nền tảng pháp lý của tôi đã giúp cho tôi làm việc tập thể trong khi đặt những câu hỏi hóc búa. Hoạt động tình nguyện tại Mercer Island đã khơi dậy niềm tin từ trái tim rằng một tương lai công bằng hơn phụ thuộc vào việc con em chúng ta nhận được một nền giáo dục toàn diện tập trung vào các nguyên tắc cơ bản; một nền giáo dục nghiêm túc, phù hợp, đổi mới và cá nhân hóa. Điều mà sẽ cho phép chúng bước những bước tiếp theo trong hành trình sau khi tốt nghiệp, cho dù là ở nơi đâu.

Được sự ủng hộ từ: Các Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King; Phó Thị trưởng Wendy Weiker; Thành viên Hội đồng MISD David D’Souza và Tam Dinh; Ralph Jorgenson; Adair Dingle; Ken Glass, Dave Myerson; Kristy Sieckhaus; Bin Lang

27 vi-VN Production