Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Lake Washington Số 414

Giám đốc Khu vực Số 3

Leah Choi

Leah Choi

7120 149TH AVE NE

REDMOND, WA 98052

(425) 243-3459

leahchoi@vote4leah.com

vote4leah.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Hóa học/Sinh học Phân tử, Đại học Denver; Nghiên cứu sinh Sinh hóa, Đại học California, San Diego
Occupation: Cha mẹ; Nhà hoạch định Tài chính, Nordstrom
Statement:

Trong tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng, học sinh xứng đáng được hưởng nền giáo dục công lập là thứ sẽ giúp các em thích ứng và chuẩn bị hành trang để đạt được thành công. Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải cam kết nỗ lực và thúc đẩy sự tiến bộ trong giáo dục.

Trường học của chúng ta phải đi đầu trong việc giáo dục học sinh và cộng đồng về vấn đề cấp bách là khí hậu của Trái Đất. Chúng ta đang sống với hậu quả của biến đổi khí hậu do con người tạo ra và chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn cho thế hệ tương lai để ứng phó với thách thức từ biến đổi khí hậu.

Tôi ủng hộ việc cung cấp khóa đào tạo kỹ thuật cho học sinh có thể chọn chương trình giáo dục trung học cơ sở không theo lối truyền thống và sẽ nỗ lực để nâng cao và phát triển những cơ hội này, vì không phải tất cả mọi người đều học theo cách giống nhau và có nhiều con đường để dẫn tới thành công.

Cuối cùng, chúng ta cần xem xét việc thực hiện các đề xuất dựa vào khoa học như thay đổi thời gian bắt đầu giờ học của chúng ta. Nhiều bằng chứng hỗ trợ thời gian bắt đầu học muộn hơn cho thanh thiếu niên. Đã đến lúc chúng ta tham gia cùng hàng nghìn trường học trong cả nước đã thực hiện sự thay đổi này và đang gặt hái được nhiều lợi ích. Nền tảng đa dạng về giáo dục, khoa học và kinh doanh của tôi giúp tôi có quan điểm độc đáo về làm việc hợp tác và đạt được mục tiêu. Tôi sẽ rất vinh dự được phục vụ cộng đồng của chúng ta và tôi biết ơn lá phiếu của quý vị. Được sự ủng hộ từ: NWPC-WA và Đảng Dân chủ vì Sự đa dạng và Hòa nhập

Cassandra Sage

Cassandra Sage

12113 NE 141ST STREET

KIRKLAND, WA 98034

(425) 426-3140

cassandraLsage@gmail.com

cassandrasage.com

Education: Trường Green River, Đại học Western Washington, Đại học Washington - Ngành Giáo dục Mầm non
Occupation: Cố vấn Gia đình, Bệnh viện Nhi Seattle
Statement:

Là một đại diện luật pháp cho ban điều hành LWSD, tôi giúp đỡ tất cả các học sinh sinh viên ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia. Sự hợp tác liên quận bao gồm các cuộc họp thường xuyên về sức khỏe công cộng để hỗ trợ học sinh về sức khỏe, tính an toànsự phục hồi.

 

Sự gián đoạn trong học tập đang ảnh hưởng đến học sinh theo từng cách khác nhau. Chúng ta cần phải đánh giá vấn đề này trên phương diện cá nhân để thành công đáp ứng nhu cầu học sinh. Việc triển khai thêm theo hướng dữ liệu, Hệ thống Hỗ trợ Đa tầng, xem xét từng nhu cầu riêng biệt của các học sinh sinh viên, sẽ cung cấp thông tin cho sự phát triển kế hoạch được cá nhân hóa giúp cho trẻ có thể hồi phụctiến bộ.

 

Những ưu tiên khác của tôi bao gồm tăng cơ hội, tính công bằng và tính bao quát để đảm bảo tất cả học sinh được tiếp cận tất cả chương trình và hoạt động nhà trường. Dữ liệu của quốc gia và LWSD cho thấy tỷ lệ thành công khá thấp ở trẻ em với những nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn như học sinh da màu hay trẻ sống trong hoàn cảnh nghèo đói, đang học Tiếng Anh. Các phương pháp giao tiếp bổ sung cần phải được kết hợp để nâng cao nhận thức và tham gia vào các buổi ngoại khóa cũng như các chương trình học thuật, bổ sung, tùy chọn.

 

Sự hợp tác mạnh mẽ giữa gia đình và trường học, một hệ thống phân cấp để cung cấp những hỗ trợ độc đáo và việc sử dụng các hình thức giao tiếp phù hợp với văn hóa giúp tăng cơ hộisự hòa nhập của học sinh, dẫn đến kết quả công bằng hơn cho tất cả mọi người. Cassandra Luôn Cam Kết Vì Lũ trẻ! www.cassandrasage.com

27 vi-VN Production