King County logo
v1.0.0

Học khu Kent Số 415

Giám đốc Khu vực Số 5

Tim Clark

Tim Clark

26121 Woodland Way S

Kent, WA 98030

(253) 854-1895

clark33ld@eartlink.net

Education: Thạc sĩ ngành Nghiên cứu Hoa Kỳ, Đại học Pepperdine 1982 Cử nhân ngành Giáo dục, Đại học Seattle năm 1968
Occupation: Đã về hưu
Statement:

Các quyết định của Hội đồng Học khu hậu COVID19 sẽ rất quan trọng vì chúng ta đánh giá những thay đổi cần thiết, cân nhắc các lĩnh vực cần cải thiện và kết hợp các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc giảng dạy từ xa trong đại dịch. Quy mô lớp học và nhu cầu được hỗ trợ học tập từ xa trong năm nay của tất cả mọi người đã tạo ra thách thức cho cả học sinh lẫn các nhân viên, cho thấy sự khác biệt về rào cản học tập khác nhau mà số học sinh đa dạng của chúng ta phải đối mặt. Việc đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên là mục tiêu chính, đòi hỏi phải có chính sách phản ánh kiến thức khoa học mới nhất. Công chúng đã ủng hộ các chương trình công nghệ của học khu được mở rộng khi tôi là thành viên của hội đồng học khu trước đây, và tôi ủng hộ việc tiếp tục hợp tác với Trường Cao đẳng Green River trong lĩnh vực giáo dục công nghệ.

 

Sự nghiệp giáo dục của tôi với tư cách là giáo viên tại Trường Trung Học Phổ thông Kentridge và mười năm giảng dạy tại các trường cao đẳng cộng đồng trong khu vực đã dạy cho tôi biết các giáo viên cần gì từ bộ phận hành chính để làm việc hiệu quả. Việc phục vụ thông qua các chức vụ được bầu trước đây trong Hội đồng Quản trị Học khu Kent, Hội đồng Quản trị Trường Cao đẳng Green River và Hội đồng Thành phố Kent đã dạy cho tôi những thách thức mà chính quyền phải đối mặt và tầm quan trọng của việc duy trì các chương trình và theo dõi chi tiêu của ngân sách công lớn. Tôi tin rằng kinh nghiệm của tôi đã trang bị để tôi sẵn sàng phục vụ quý vị cũng như trong Hội đồng Học khu Kent. Tôi trân trọng phiếu bầu của quý vị!

Sara Franklin

Sara Franklin

10605 SE 240TH ST #653

KENT, WA 98031

(206) 856-8098

sara4kentschools@gmail.com

Education: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông
Occupation: Chính quyền Quận King; Tình Nguyện viên Cộng đồng
Statement:

Tôi đã từng là một tình nguyện viên tích cực ở Kent. Trong thời gian tôi phục vụ trong cộng đồng, thông điệp rõ ràng là các hộ gia đình, phụ huynh, người giám hộ và học sinh muốn tiếng nói của họ được lắng nghe. Với tư cách là thành viên hội đồng, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảo chúng ta có trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và kết quả thực tế cho các hộ gia đình ở Kent. Chúng ta cần gạt chính trị sang một bên và tập trung vào con cái của mình.


Các rào cản giáo dục đã được biết đến từ lâu, nhưng tác động của đại dịch cho thấy chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm trong việc cung cấp một nền giáo dục chất lượng trong cả việc thiết lập học trực tuyến và học tại trường. Chúng ta có cơ hội để lắng nghe, dẫn dắt và giúp học sinh của mình đạt được thành công trong học tập.


Với tư cách là cha mẹ, tôi luôn sát cánh cùng tất cả quý vị, mong muốn những gì tốt nhất cho con cái và tương lai của tụi nhỏ. Tôi đã đấu tranh trong nhiều năm để vận động cho công bằng giáo dục và cuộc bầu chọn giám đốc học chánh tiếp theo sẽ rất quan trọng đối với cách chúng ta lãnh đạo Học khu.

Tôi làm việc trong Ủy ban Tiểu bang Người Mỹ gốc Phi, tình nguyện viên KentHope, Hiệp Hội Lịch Sử Great Kent, Ban Cộng đồng Văn hóa Thành phố Kent và là thành viên hội đồng Đông Benson/Một Nơi để Sống. Tôi sẽ thấy rất vinh dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị.

27 vi-VN Production