Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Kent Số 415

Giám đốc Khu vực Số 1

Joseph (Joe) Bento

Joseph (Joe) Bento

917 3RD AVE N

KENT, WA 98032

(206) 588-5401

info@joeforkentschools.com

www.joeforkentschools.com

Education: Bằng Cử nhân ngành Giáo dục, Bằng Thạc sĩ về Giáo dục, Chứng chỉ về Quản lý Phi lợi nhuận
Occupation: Giáo viên trường Trung học (Sức khỏe và Tâm lý), Học khu Renton
Statement:

Tôi tin tưởng vào lời cam kết giáo dục là bình đẳng đối với tất cả mọi người. Với chính bản thân tôi, đó cũng là một sự bình đẳng. Bố mẹ tôi di cư đến Hoa Kỳ với trình độ học vấn chỉ dừng ở lớp 4. Tôi là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học và là một sản phẩm đáng tự hào của nền giáo dục công. Cá nhân tôi và gia đình đã có những trải nghiệm ở nhiều khía cạnh của hệ thống giáo dục, như Giáo dục Đặc biệt, học ngôn ngữ, Nghệ thuật, thể dục thể thao và còn nhiều hoạt động khác. Tôi mang đến kiến thức và hiểu biết về nhiều vấn đề mà cộng đồng Học khu Kent phải đối mặt.

 

Tôi đứng ra tranh cử cho vị trí Giám đốc Học khu Kent để tiếp tục nhiệm vụ quan trọng mà tôi bắt đầu được bổ nhiệm từ tháng 2 năm 2021. Trong những tháng gần đây, tôi ưu tiên giải quyết các nhu cầu của học sinh, lắng nghe ý kiến đóng góp của người làm giáo dục và đặt sự công bằng làm trọng tâm trong mọi cuộc thảo luận. Nếu được bầu chọn, tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận về công bằng chủng tộc, xã hội và kinh tế.

 

Tôi hiện là giáo viên trường trung học phổ thông. Ngoài ra, tôi còn là nhà lãnh đạo công đoàn, là người ủng hộ công bằng xã hội và tình nguyện viên trong cộng đồng của mình.

 

Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào các hoạt động quan trọng vì công bằng xã hội đã được khởi xướng ở KSD và kết nối với các thành viên cộng đồng, các tổ chức và doanh nghiệp để thu hút sự tham gia của họ vào các cuộc thảo luận quan trọng này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

27 vi-VN Production