King County logo
v1.0.0

Học khu Highline Số 401

Giám đốc Khu vực Số 3

No photo submitted

Alexis Hlavaty

11262 20TH AVE S # 5

BURIEN, WA 98168

(734) 646-3793

alexis.g.hlavaty@gmail.com

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Occupation: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Statement:

Ứng cử viên không nộp thông tin.

Joe Van

Joe Van

PO BOX 69676

SEATTLE, WA 98168

electjoevan@outlook.com

Education: Trường Cao đẳng Highline
Occupation: Giám đốc Điều hành Khu vực OR
Statement:

Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng đương nhiệm của Học Khu Highline, phụ huynh của 3 đứa con đang theo học tại các trường và là một cựu học sinh của học khu, tôi rất lấy làm vinh dự được phục vụ học sinh, giáo viên và cộng đồng của chúng ta.

Là một giám đốc có năng lực của hội đồng trường học thì cần phải lắng nghe cộng đồng, biến các mối lo ngại của quý vị thành các đề xuất khả thi và tạo dựng sự đồng thuận để thực hiện đề xuất. Tôi không thể làm công việc này nếu thiếu đi sự tham gia và sự cởi mở của học sinh, phụ huynh, giáo viên/đội ngũ nhân viên, các giám đốc hội đồng là đồng nghiệp và cộng đồng mà tôi đại diện.

Tôi sẽ rất tự hào được tiếp tục phục vụ quý vị và gia đình của quý vị, nhằm giúp đỡ cung cấp các ngôi trường an toàn, các cơ sở phù hợp, giáo viên và nhân viên xuất sắc, và một môi trường có lợi để học tập và chuẩn bị cho giới trẻ của chúng ta thành công.

 

Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

27 vi-VN Production