Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Highline Số 401

Giám đốc Khu vực Số 2

Angelica M. Alvarez

Angelica M. Alvarez

PO BOX 48344

BURIEN, WA 98148

(206) 439-6447

alvarez1120@aol.com

Education: Cử nhân ngành Giáo dục, Đại học Goddard, Đang theo học Thạc sỹ ngành Lãnh đạo Giáo dục, Đại học Eastern Washington
Occupation: Sinh viên, Quản lý Gắn kết Gia đình & Cộng đồng, Puget Sound ESD
Statement:

Angelica Alvarez là một con người tận tụy phục vụ không ngừng nghỉ mong muốn được bầu lần nữa để làm Giám đốc Ban Giám hiệu Khu vực 2 trong các Trường Công lập Highline. Là một người Mỹ gốc Mexico thế hệ thứ nhất, cô ấy tin rằng bản sắc và tiếng nói đa dạng là tài sản cần phải được vun đắp trong cộng đồng với nhau để củng cố con đường thành công từ thời thơ ấu đến sau trung học cho tất cả học sinh - đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự bất bình đẳng có hệ thống.

Angelica đã hoạt động như một người giám sát hệ thống và phiên dịch thông qua ngôn ngữ, nền tảng và lĩnh vực để khuyếch đại tiếng nói của gia đình và cộng đồng cô ấy suốt cuộc đời mình - đầu tiên là con gái của những người nông dân nhập cư, sau đó là hợp tác với chồng là Mục sư Ernesto Alvarez để mở một giáo đường song ngữ ở Burien, và hiện tại đang đảm nhiệm vai trò quản lý hôn nhân gia đình tại Khu Dịch vụ Giáo dục Puget Sound.

Quãng đường 12 năm của cô tại Hội đồng Giáo Dục Highline bắt đầu từ yêu cầu của những bà mẹ cần một người ủng hộ song ngữ.

Angelica tin rằng những thay đổi mang tính hệ thống cần thời gian và trao đổi bàn bạc để có tác động lâu dài. Cô ấy đang tham gia tái tranh cử để đảm bảo rằng mọi đứa trẻ đều biết rằng mọi thứ đều có thể thực hiện được nhờ vào sự nỗ lực và trái tim, và mọi phụ huynh đều có quyền định hình sự thành công của con mình, không hề có ngoại lệ.

Jennifer Fichamba

Jennifer Fichamba

PO BOX 66883

BURIEN, WA 98166

(206) 419-9515

fichamba4highlineschools@gmail.com

fichamba4highlines.wixsite.com/my-site

Education: Cao đẳng Franklin Pierce, Khoa Sân khấu Đại học Highline, Chứng chỉ ELL của Đại học Heritage, Chứng chỉ Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp
Occupation: Chuyên gia GEAR UP – Học Khu Tukwila
Statement:

Là một thành viên trong Hội đồng Giáo Dục, công việc của tôi là lắng nghe và đáp ứng các nhu cầu của các học sinh, gia đình và các nhà giáo dục. Mục tiêu của tôi là bảo đảm rằng, khi được bầu, tôi sẽ tập trung lắng nghe ý kiến của học sinh và các nhà giáo dục - trao cho họ quyền tự quyết trong các quyết định về chương trình giáo dục của họ. Điều quan trọng là chúng tôi phải xây dựng được các mối quan hệ với các thành phố mà chúng tôi phục vụ. Những người trẻ tuổi của chúng ta cần chúng ta hỗ trợ họ theo cách mà chúng ta không còn bị cô lập. Xây dựng những cầu nối để đáp ứng nhu cầu của giới trẻ của chúng ta.

Tôi từng giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Tukwila. Từ công việc này tôi đã rút ra được kinh nghiệm trong công tác quản lý lao động, thảo luận những vấn đề mà cả các nhà giáo dục và ban lãnh đạo học khu đang gặp phải. Tôi sẽ áp dụng kinh nghiệm này, vai trò giám đốc hội đồng, trong các quyết định về cách sử dụng tiền để hỗ trợ các nhà giáo dục, học sinh và các chương trình.

Tôi muốn tạo ra hy vọng và tương lai tươi sáng hơn!

Kinh nghiệm bầu cử: Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử - Đảng viên Đảng Dân chủ Khu vực 33, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Tukwila. Được sự ủng hộ từ:  Các Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King, Đảng viên Đảng Dân chủ Khu vực 11, Đảng viên Đảng Dân chủ Khu vực 33, Họa sĩ và Giao dịch Đồng minh IUPAT DC5, các Thợ sắt Địa phương 86

27 vi-VN Production