Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Federal Way Số 210

Giám đốc Khu vực Số 4

Trudy Davis

Trudy Davis

TJ Davis for Schools, P. O. Box 52

MILTON, WA 98354

(206) 271-5671

tjdavisforschools@gmail.com

Education: Đại Học Howard, Viện Y Khoa PIMA
Occupation: Nghề Nghiệp Tự Do
Statement:

Tháng Mười năm 2018, tôi được bổ nhiệm vào Hội đồng Trường Công lập Federal Way, trúng cử vào năm 2019, và hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Học khu số 4 và Phó chủ tịch Hội đồng. Các chính sách và việc ra quyết định của chúng tôi được quan tâm rất nhiều, thể hiện qua việc chúng tôi Là thành viên của một hội đồng đã giành được Hội đồng Xuất sắc của WSSDA trong 5 năm liên tiếp và giải Hội đồng Giáo dục Lớn của Năm vào năm 2020.

Việc tiếp tục tập trung vào việc giáo dục học sinh và cung cấp môi trường học tập tốt nhất cho các em đã giúp tăng tỷ lệ tốt nghiệp, học sinh luôn được trân trọng, lắng nghe, và đối xử một cách công bằng. Thêm vào tiếng nói của các bên liên quan, đảm bảo dự luật trái phiếu lớn nhất trong lịch sử của khu vực chắc chắn được thông qua. Tôi sẽ tiếp tục duy trì tổ chức học khu với mức tiêu chuẩn cao nhất bởi những kết quả đã đạt được, như dự luật mới kết hợp với Học viện Bezos, thành lập phòng khám sức khỏe đầu tiên ở trường học, xây dựng lại 6 trường học và 2 bắt đầu vào năm 2022, duy trì ngân sách xây dựng, hợp tác với các tổ chức cộng đồng và các nhà lập pháp, xử lý học tập trực tuyến, đảm bảo mọi học sinh đều có công nghệ và tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất từ trước đến nay và đang tiếp tục tăng lên!

Tôi có thể tiếp tục trở thành tiếng nói của quý vị trong khi vẫn duy trì những thành công và tăng trưởng của khu vực với những lá phiếu này.
 

Jim Storvick

Jim Storvick

3219 S 366TH ST

AUBURN, WA 98001

(253) 350-6743

jimstorvick@gmail.com

jimstorvick.wixsite.com/jimstorvickforschool

Education: Cử nhân Sinh học, Trường Đại học Western Washington sau khi xuất ngũ
Occupation: Ngân hàng Thương mại - Ban Lãnh đạo/Quản lý
Statement:

Chúng ta xứng đáng có một Hội đồng Giáo dục bao gồm các nhà lãnh đạo thể hiện được tính minh bạch và trách nhiệm - phục vụ toàn thể cộng đồng, đóng vai trò là tiếng nói cởi mở, gắn bó và mang tính xây dựng của cộng đồng tại các học khu của chúng ta. Chúng ta xứng đáng có các nhà lãnh đạo trong Hội đồng phối hợp với tất cả các bên liên quan trong cộng đồng, bằng kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức phức tạp để đạt được kết quả. Jim chính là nhà lãnh đạo đó.

 

Gia đình ông đã sống ở đây nhiều thập kỷ. Ông và vợ đã nuôi dạy các con mình tại đây, nơi các con hoàn thành tất cả các cấp và tiếp tục theo học đại học tại địa phương. Vợ ông là một giáo viên tại địa phương. Kinh nghiệm cộng đồng bao gồm: Ban Cố vấn Doanh nghiệp FWPS, thành viên sáng lập Advancing Leadership, Ủy viên kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường FW (1997 - 2001) ... và nhiều hoạt động cộng đồng/công cộng khác.

 

Jim tin vào "3 chữ R": Respect (Tôn trọng) ... đối với các quyền được giáo dục công bằng của mọi học sinh; Responsibility (Trách nhiệm) ... đối với trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tài chính và các tiêu chuẩn đạo đức cao; Results (Kết quả) ... cho các em học sinh, các nhà giáo dục và cộng đồng. Jim sẽ nỗ lực làm việc để đảm bảo các trường học an toàn, lành mạnh và hiệu quả, tạo dựng sự hỗ trợ cho ngành giáo dục, tăng cường gắn kết cộng đồng và tạo ra các mối quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và người dân. Tôn trọng, Trách nhiệm, Kết quả ... Hãy bầu Jim Storvick vào Hội đồng Giáo Dục Federal Way, Giám đốc Học khu số 4. Đã đến lúc thay đổi.

27 vi-VN Production