Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Federal Way Số 210

Giám đốc Khu vực Số 1

Quentin Morris

Quentin Morris

30507 26TH AVE SW

FEDERAL WAY, WA 98023

(206) 852-9852

qjmorris2@gmail.com

Quentin4Schools.org

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Ngành Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Seattle 1984; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học George Washington 1990
Occupation: Giám đốc Điều hành Boeing đã nghỉ hưu; 41 năm phụng sự, phát triển và thành công
Statement:

Các học sinh của Federal Way xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn! Tôi sẽ lãnh đạo việc đưa các trường FWPS ra khỏi nhóm 10% thấp nhất trong tất cả các trường ở Tiểu bang Washington. Các học sinh xứng đáng được hưởng một nền giáo dục chuẩn bị hành trang bước ra thế giới bất kể các em đã chọn con đường nào sau khi tốt nghiệp. Tôi sẽ đấu tranh cho chính sách hợp lý và quản lý công bằng, chứ không phải cho chính trị và thủ đoạn, trong việc định hình sứ mệnh giáo dục của FWPS.

 

Dựa trên trình độ học vấn và kinh nghiệm của tôi trong việc lãnh đạo kinh doanh/tài chính, tôi sẽ mang lại một quan điểm mới và cần thiết cho Hội đồng Giáo dục. Tôi sẽ cống hiến thời gian và sự quan tâm của mình với tư cách là Giám đốc Hội đồng Giáo dục để: 

 

Yêu cầu và củng cố sự minh bạch về lợi ích của toàn bộ cộng đồng của các bên liên quan của FWPS, đặc biệt là các vị phụ huynh; Thiết lập một chương trình giảng dạy củng cố các kỹ năng sống cần thiết sau trung học phổ thông:  Giáo dục các học sinh đủ năng lực công dân, có khả năng làm việc, độc lập, có thể tin cậy và có tri thức;Thiết lập và thúc đẩy các mục tiêu mà FWPS có thể đạt được và đo lường được.

 

Tôi được lớn lên ở Federal Way, theo học các trường Totem và Thomas Jefferson. Với nhiều năm nhận được sự giáo dục tiên tiến và phụng sự tại Điện Capitol của quốc gia và trên toàn thế giới, tôi đã sẵn sàng cống hiến.

Tiffany LaFontaine

Tiffany LaFontaine

29727 3RD AVE S

FEDERAL WAY, WA 98003

(253) 202-4726

TiffanyForSchoolBoard@gmail.com

www.tiffanylafontaine.com

Education: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông South Kitsap, Khóa học Giáo dục thường xuyên Giáo dục Mầm Non
Occupation: Giáo viên Mầm non
Statement:

Với tư cách là phụ huynh của hai con hiện đang ở trong học khu, tôi đã dành tám năm làm việc và lắng nghe học sinh, phụ huynh, giáo viên và quản trị viên trong FWPS. Tôi hiện đang hoạt động với tư cách là chủ tịch Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh, chủ nhiệm Hội Nữ Hướng đạo, và là một thành viên của ủy ban cha mẹ Người Mỹ Bản địa.

Việc phục hồi sau đại dịch không chỉ nên là quay trở lại bình thường. Bây giờ là lúc để đánh giá lại hệ thống của chúng ta và thực hiện những thay đổi khi cần thiết để cải thiện kết quả của học sinh và đảm bảo chúng được chuẩn bị cho cuộc sống sau trung học. Chúng ta cần lắng nghe những quan điểm khác nhau và lắng nghe những gia đình cảm thấy bị thiệt thòi hoặc bị bỏ qua.

Chúng ta cần sự linh hoạt trong chương trình giảng dạy để cho phép giáo viên vừa giảng dạy mà vẫn thử thách học sinh. Chúng ta cũng cần phải tiếp tục tập trung vào giáo dục mần non và vai trò nền tảng của giai đoạn này trong sự thành công của trẻ, tiếp tục xây dựng chương trình STEM lớn mạnh, và tăng khả năng tiếp cận công nghệ - máy tính, internet, và các điểm truy cập. Chúng ta không thể tiến bộ nếu chúng ta không xác định được vấn đề và giải pháp cần có để tạo ra sự thay đổi. Tôi chắc chắn sẽ đặt ra những câu hỏi đúng trọng tâm và sẽ làm việc với ủy ban để tìm ra phương án phù hợp. 

Chiến dịch của tôi được ủng hộ bởi Thị trưởng Jim Ferrell, Thượng nghị sĩ Claire Wilson, Dân biểu Jesse Johnson, Dân biểu Jamila Taylor, Cố vấn Giáo dục Erin Jones, Đảng viên Đảng Dân chủ Khu vực số 30 và nhiều người khác.

27 vi-VN Production