Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Enumclaw Số 216

Giám đốc Khu vực Số 5

Paul Fisher

Paul Fisher

19417 SE 425TH ST

ENUMCLAW, WA 98022

(360) 951-5022

paul4enumclawSB@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội Ngành Sinh vật học, Đại học Tiểu bang New York tại Buffalo.
Occupation: Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh, Công ty Thiết bị Văn phòng
Statement:

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi hành động trên cả nước của các bậc phụ huynh và những công dân quan tâm tới vấn đề đảo ngược các xu hướng tiêu cực trong giáo dục K-12. Những ý thức hệ tìm cách chia rẽ, thay vì đoàn kết chúng ta, không có chỗ đứng trong trường học của chúng ta và phải bị đẩy lùi. Các chính sách, chẳng hạn như giáo dục giới tính toàn diện, trái với giá trị của các bậc phụ huynh, cũng phải bị phản đối. 

 

Tôi đã khoác bộ đồng phục này để phục vụ quốc gia trong 22 năm. Tôi là một người yêu nước. Tôi tin chủ nghĩa ái quốc và tình yêu với đất nước là những phẩm chất cao quý; con cái của chúng ta nên được học về sự vĩ đại của nước Mỹ thông qua việc giảng dạy trung thực và căn cứ trên thực tế về lịch sử Hoa Kỳ.  

 

Tôi đã sống ở Enumclaw gần 40 năm. 3 người con của tôi đi học ở đây. Tôi thực sự yêu cộng đồng này và những người sống ở đây. Tôi sẽ trở thành một tiếng nói to và rõ ràng đại diện cho phụ huynh của Học Khu Enumclaw. Nếu quý vị cảm thấy như tôi, tôi sẽ rất trân trọng sự ủng hộ và phiếu bầu của quý vị.

Tara Martel

Tara Martel

44704 228TH AVE SE

ENUMCLAW, WA 98022

taraforenumclawschools@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học ngành Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Con người, Đại học Bang Washington
Occupation: Chủ doanh nghiệp và Chuyên gia Dinh dưỡng đã đăng ký
Statement:

Thời gian tôi dành tại Học Khu Enumclaw rất lâu dài, bắt đầu với tư cách là một học sinh, và bây giờ là một phụ huynh. Tôi tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Enumclaw vào năm 1999, chồng tôi tốt nghiệp trước vào năm 1997. Sau khi chuyển đi để học đại học, chúng tôi quay về Enumclaw vào năm 2007 để xây dựng gia đình. Hiện tại tôi có một người con đang theo học tại Trung Học Phổ thông Enumclaw, hai con đang học tại Trung học Cơ sở Enumclaw và một tại Sunrise. 

Tôi có 8 năm làm việc tại Học Khu Tacoma và đã duy trì mức độ tham gia cao vào các hoạt động của trường trong một thập kỷ vừa qua bao gồm 5 năm phục vụ trong Hội Phụ huynh Giáo viên Sunrise, giữ nhiều vị trí khác nhau. Tôi cũng thường xuyên tình nguyện tại lớp học, sự kiện của trường, các hoạt động thể dục thể thao và gây quỹ.

Tôi vừa là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ vừa là thành viên tích cực trong đội. Cộng đồng này và tương lai của nó rất quan trọng với tôi. Tôi đang tranh cử để tham gia vào Hội đồng Giáo Dục Enumclaw bởi tôi tin vào những học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên của chúng ta và đó cũng là niềm vinh dự của tôi khi nhận được phiếu bầu của quý vị.

27 vi-VN Production