Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Enumclaw Số 216

Giám đốc Khu vực Số 2

No photo submitted

Julianne DeShayes

213 JEWELL ST

ENUMCLAW, WA 98022

bentlerjulianne@hotmail.com

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Occupation: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Statement:

Thời gian trôi qua có quá nhiều thay đổi đang diễn ra trong xã hội của chúng ta nói riêng và thế giới nói chung, công việc chính của hội đồng giáo dục là cải thiện thành tích của tất cả học sinh thông qua sự hợp tác và tham gia của cộng đồng chúng ta.

Với tư cách là ủy viên hội đồng, tôi muốn hợp tác với học khu của chúng ta để tạo ra một môi trường hỗ trợ con em chúng ta được học tập ở trình độ cao, đồng thời quan tâm đến các nhu cầu xã hội và tình cảm rộng lớn và đa dạng của các em. Điều quan trọng là các mô hình hội đồng của chúng ta phải có được lòng tin, tinh thần tập thể, minh bạch và chia sẻ trách nhiệm với các lãnh đạo học khu, nhân viên, học sinh và gia đình.

Kết nối với các gia đình là ưu tiên của tôi, cùng với việc giao tiếp cởi mở và rõ ràng. Tôi mong muốn được làm quen với quý vị và cùng nhau hỗ trợ các con em của chúng ta.

27 vi-VN Production