Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Seattle Số 1

Giám đốc Khu vực Số 7

No photo submitted

Genesis Williamson

4626 S KENYON ST UPPR

SEATTLE, WA 98118

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Occupation: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Statement:

Ứng cử viên không nộp thông tin.

Brandon K. Hersey

Brandon K. Hersey

217 1ST AVE S #4231

SEATTLE, WA 98194

(425) 770-0959

hersey.brandon@gmail.com

www.herseyforschoolboard.com

Education: Trường Giáo dục Sau Đại học UW, UACT, Bằng Cử nhân. Ngành Khoa học Chính trị, Đại học Southern Mississippi
Occupation: Nhà giáo dục, Trường Công lập Federal Way
Statement:

Tôi đang tranh cử đễ giữ vị trí của mình trong Hội đồng Giáo dục Seattle bởi tôi tin rằng mọi đứa trẻ đều có quyền đón nhận nền giáo dục công lập nghiêm ngặt, có chất lượng cao và đó là trách nhiệm của Hệ thống Trường Công lập ở Seattle. 

 

Tôi tự hào là một cư dân Rainier Beach và là một nhà giáo dục tại Khu học chánh Công lập Federal Way. Với cương vị là nhà giáo dục duy nhất trong Hội đồng Giáo dục, tôi biết trực tiếp tác động mà một hệ thống trường học hiệu quả có thể có đối với cuộc sống của một đứa trẻ. Tôi cũng đã thấy những tổn hại về thể chất và tinh thần mà trường học có thể gây ra cho người Da đen, Da màu và các cộng đồng bị thiệt thòi khác. Chúng ta, như một hệ thống, có thể và phải cố gắng tốt hơn nữa cho con cái chúng ta. 

 

Covid-19 đã kéo dãn khoảng cách cơ hội vốn dĩ đã chệch choạng ở thành phố chúng ta. Các Trường Công Lập Seattle phải được chuẩn bị để đáp ứng không chỉ các nhu cầu giáo dục của học sinh, mà còn cả sức khỏe tinh thần và tình cảm của các em, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Khi các trường học chuẩn bị mở cửa trở lại vào mùa thu này, học sinh của chúng ta xứng đáng là người sẽ được ưu tiên các nhu cầu của chúng và hành động nhanh chóng để đáp ứng các nhu cầu đó. Tôi sẽ đảm bảo rằng hệ thống của chúng ta có trách nhiệm với mọi đứa trẻ, những nhà giáo dục và gia đình với nguồn lực cần thiết để phát triển. Chúng ta phải xúc tiến việc áp dụng và thực hiện Nghiên cứu Dân tộc, tinh chỉnh và cập nhật các phương pháp giảng dạy của chúng ta đối với toán và kỹ năng đọc, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào các bài kiểm tra tiêu chuẩn.  

 

Chúng ta cần những nhà lãnh đạo sẵn sàng thúc đẩy học khu của chúng ta tập trung vào điều quan trọng nhất: con cái chúng ta và tương lai của chúng. Tôi rất mong nhận được lá phiếu bầu của quý vị.

 

Được sự ủng hộ của các Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King, Đảng viên Dân chủ thứ 11 & 37, Người Đô thị, Nghiên cứu Dân tộc Washington Now, Hiệp hội Giáo dục Seattle, Chủ tịch Hội đồng Seattle PTSA Manuela Slye, Ủy viên Hội đồng Quận King Girmay Zahilay, Thượng nghị sĩ Bang Rebecca Saldaña, và nhiều người khác. 

27 vi-VN Production