King County logo
v1.0.0

Học khu Seattle Số 1

Giám đốc Khu vực Số 5

Michelle Sarju

Michelle Sarju

PO BOX 20776

SEATTLE, WA 98102

(206) 324-3143

michelle@sarjuforseattleschools.com

sarjuforseattleschools.com

Education: Thạc sĩ Công tác Xã hội, Đại học Washington; Chứng chỉ, Trường Hộ Sinh Seattle; Cử nhân Khoa học Xã hội Truyền thông, Đại học Oregon
Occupation: Quản lý Thực hiện, Y tế Công cộng Quận King
Statement:

Tôi đang tranh cử vào Hội đồng Học khu Seattle vì tôi tin rằng mỗi trẻ em - ý tôi là tất cả trẻ em - đều phải được tiếp cận với hệ thống giáo dục công lập chất lượng cao. 

Trong 34 năm qua, tôi luôn gọi Central District là nhà của mình. Với tư cách là một người mẹ có con theo học tại Hệ thống Trường Công lập Seattle, tôi đã lắng nghe nhiều lời hứa và chứng kiến nhiều lần thất hứa của các trường học trong cộng đồng chúng ta. Thông thường, các đặc điểm nhân khẩu học như chủng tộc, mã bưu điện, tình trạng kinh tế xã hội, khác biệt về năng lực, ngôn ngữ thứ nhất hoặc vị trí trường học của trẻ sẽ xác định chất lượng giáo dục mà học sinh nhận được. Tình trạng thiếu công bằng này là không thể chấp nhận được. Chúng ta có thể làm được nhiều việc tốt hơn cho trẻ nhỏ của chúng ta.

Trong năm vừa qua, học sinh và gia đình của chúng ta đã rơi vào trạng thái phải đấu tranh để tồn tại, khi họ phải chuyển hướng sang học tập trực tuyến và đối mặt với những tác động về sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần do tác động của đại dịch COVID-19. Học sinh của chúng ta cần có một nhà lãnh đạo tiên phong, đặt nhu cầu của các em lên trên hết. SPS vốn không phục vụ nhu cầu của học sinh da Đen và học sinh da màu. Chúng ta phải thu hẹp khoảng cách cơ hội này. Nhà trường và giáo viên của chúng ta nên hiểu rõ những nhu cầu xã hội-cảm xúc và những rào cản mà học sinh bị thiệt thòi phải đối mặt. Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ đầu tư vào chương trình giảng dạy chống phân biệt chủng tộc từ mầm non đến lớp 12 và áp dụng các thước đo thành công dựa trên bằng chứng so với các bài kiểm tra tiêu chuẩn, vốn khiến rất nhiều học sinh bị bỏ lại phía sau.

Với tư cách là một cựu Hộ sinh, Nhân viên Xã hội, chuyên viên Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, thành viên PTA, và một nhân viên công chức, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xác định những thách thức mà Hệ thống Trường Công lập Seattle gặp phải và tôi sẽ phối hợp với các cá nhân khác để xây dựng giải pháp hiệu quả, lâu dài. Học sinh của chúng ta không nên gặp nhiều quá nhiều khó khăn để thành công trong các trường công lập của chúng ta. Trẻ em là tương lai của chúng ta, và đã đến lúc chúng ta cần đầu tư để đảm bảo thành công cho trẻ nhỏ.

Được sự ủng hộ của Tờ Seattle Times, Stranger, Các Đảng viên Đảng dân chủ Quận King, Các Đảng viên Đảng dân chủ Khu vực Lập pháp 11, 36, 37 & 43, Hiệp hội Giáo dục Seattle, Thợ sắt Địa phương 86, Tập thể Tổ chức Thanh niên Emerald, Hội Phụ nữ Chính trị Da màu, Giám đốc Hội đồng Giáo dục Seattle Zachary DeWolf và Chủ tịch Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh Seattle Manuela Slye.

Dan Harder

Dan Harder

PO BOX 20214

SEATTLE, WA 98102

danharderforschools@gmail.com

www.danharderforschools.org

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Kỹ sư Cơ khí
Occupation: Kỹ sư Cơ khí
Statement:

Các dự luật được cơ quan lập pháp thông qua trong năm nay yêu cầu các trường ở Bang Washington dạy rằng các thể chế pháp lý của Mỹ, hiến pháp Hoa Kỳ và chính đất nước được thành lập và tiếp tục được sử dụng để duy trì quyền tối cao và phân biệt đối xử của người da trắng trên quy mô quốc gia, và đây là những cơ chế về "phân biệt chủng tộc có hệ thống" hiện tại và quyền tối cao của người da trắng giải thích tất cả sự chênh lệch xã hội. Những ý tưởng này đã được đưa vào chương trình giảng dạy và thực hành của SPS trong vài năm qua dưới biểu ngữ của các chương trình “đa dạng, bình đẳng và hòa nhập” và được đưa vào các khóa học nghiên cứu dân tộc mới. 

Đây là mô tả sai lầm về sự phân biệt đối xử trong quá khứ và sự chênh lệch hiện tại. Phổ biến những điều sai trái này trong hệ thống trường công lập chắc chắn sẽ làm tổn hại đến nền tảng của bản sắc quốc gia và xã hội dân sự của chúng ta. Thật là một lời nói dối khủng khiếp khi nói với một đứa trẻ, rằng chúng bị áp bức và không thể thành công.

Chính sách “công bằng” 0030 của SPS đã bác bỏ khái niệm về các quyền dân sự cá nhân đòi hỏi sự đối xử bình đẳng với các cá nhân, trong đó quy định rằng “quyền tiếp cận công bằng” đòi hỏi phải “vượt qua cả sự bình đẳng truyền thống” để “áp dụng các nguồn lực một cách khác biệt”, sử dụng “bảng phân tích bình đẳng chủng tộc”, kết hợp đánh giá cao“ lịch sử và di sản”. Nói cách khác, công bằng cho sự phân biệt đối xử trong quá khứ đòi hỏi sự phân biệt đối xử với người da trắng. Đây không phải là phỏng đoán - tài liệu đào tạo giáo viên xác nhận cách giải thích này về chính sách công bằng của SPS.

Đương nhiên có rất nhiều lý do cho sự chênh lệch xã hội đang diễn ra này ngoài phân biệt chủng tộc, lãnh đạo và những nhà hoạch định chính sách tồi tệ nằm trong số đó. Những chính sách đó mới chính là vấn đề, chứ không phải là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Áp dụng chính sách hỗ trợ học sinh và sinh viên dựa trên nhu cầu thực tiễn của từng cá nhân, chứ không phải là dựa trên những số liệu về các nhóm chủng tộc. Phân biệt đối xử và rập khuôn các cá nhân luôn là sai lầm.

Ban điều hành SPS có thẩm quyền theo luật định để quyết định chương trình giảng dạy của chúng ta. Hãy tham gia cùng tôi trong nỗ lực trao trả Hệ thống Trường Công lập Seattle quyền được giảng dạy lịch sự phức tạp của Hoa Kỳ, cả những điều tốt và xấu, tôn trọng quyền công dân của từng cá nhân .
 

27 vi-VN Production