King County logo
v1.0.0

Học khu Seattle Số 1

Giám đốc Khu vực Số 4

Vivian Song Maritz

Vivian Song Maritz

24 Roy Street # 308

SEATTLE, WA 98109

(206) 245-0471

vivian@vivianforseattleschools.com

www.vivianforseattleschools.com

Education: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh doanh Harvard; Cử nhân Khoa học Xã hội Đại học Harvard
Occupation: Phụ huynh, tình nguyện viên vận động giáo dục, Hội đồng Cố vấn Phụ huynh của Giám đốc Học khu, chuyên gia tài chính
Statement:

Giáo dục công lập đã thay đổi cuộc đời tôi. Đó là lý do khiến tôi muốn trở thành Chủ tịch Hội đồng Giáo dục tiếp theo. Là con của người nhập cư thuộc tầng lớp lao động, tôi bắt đầu con đường học vấn với Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ Hai. Một giáo viên trường công đã phát hiện tình trạng khuyết tật thính giác của tôi và hỗ trợ tôi hết mức, giúp tôi phát huy hết khả năng của mình. Gia đình tôi rất tự hào khi tôi là người phụ nữ đầu tiên trong gia đình nhận được bằng đại học.  

 

Trường Công Lập Seattle có thể làm tốt hơn. Tài năng, sự cam kết của các giáo viên, các nhà lãnh đạo và cả các nhân viên đều ở đó. Với tư cách là mẹ của bốn học sinh trong hiện tại và tương lai, là Chủ tịch Hội phụ huynh Giáo viên và học sinh và là thành viên của Hội đồng Cố vấn Phụ huynh của Giám đốc Học khu, tôi thấy điều đó hằng ngày. Chúng ta phải hỗ trợ họ bằng ngân sách và một hội đồng quản trị phản ánh giá trị cốt lõi thực sự của chúng ta. Chúng ta có thể giải quyết đồng thời vấn đề công bằng, chất lượng giáo dục và cả tính hiệu quả trong hoạt động,do đó, học sinh của chúng ta cần được chuẩn bị một cách toàn diện cho một tương lai tại đại học, và sự nghiệp lẫn trong cộng đồng sau này. 

 

Với những kinh nghiệm làm việc đa dạng cũng như kỹ năng chuyên môn của bản thân trong ngành tài chính và vận hành, tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ khu vực của chúng ta tốt hơn. Với tư cách là Giám Đốc, tôi cam kết: (1) Thiết lập dịch vụ sức khỏe tinh thần thiết yếu để tái thu hút những học sinh đang bị tụt lại, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. (2) Đạt được tiến bộ hòa nhập rõ ràng. (3) Đảm bảo phương tiện đi lại và trợ giúp cần thiết cho các gia đình. (4) Tuyển dụng một giám đốc khu học chánh có tầm nhìn sâu rộng về tương lai của học khu. (5) Phân bổ nguồn vốn và ngân sách hoạt động để đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm giải trình chi tiêu. (6) Tăng cường các liên minh cộng đồng, thành phố, quận và tiểu bang để cải thiện kinh phí, dịch vụ tổng hợp và kết quả.

 

Tôi rất lấy làm vinh dự khi có được lá phiếu của quý vị.

 

Được ủng hộ từ: The Stranger, Đảng viên Đảng Dân chủ khu số 36 & 43, Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia; Bỏ phiếu vì Một Nước Mỹ, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Reuven Carlyle & Jamie Pedersen, Ủy viên Hội đồng Quận King Jeanne Kohl-Welles, Cựu Giám đốc Hội đồng Giáo Dục Betty Patu, Eden Mack, Sue Peters, Michael DeBelle, Rick Burke, Kay Smith-Blum; http://vivian.school/endorsements

Laura Marie Rivera

Laura Marie Rivera

PO BOX 94499

SEATTLE, WA 98134

LauraMarieRivera2021@gmail.com

LauraMarie4seattleschools.com

Education: Thạc sĩ Giáo dục, Cao Đẳng Giáo Dục Bank Street ở NY; Bằng cử nhân Khoa học Xã hội. UCLA, Los Angeles, CA
Occupation: Cha mẹ, Nhà giáo dục, Biểu diễn Nghệ thuật, Tình nguyện viên trường học của Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên
Statement:

Tôi đang vận động tranh cử bởi vì tôi muốn sự minh bạch trong chính sách và quản lý, sự tham gia của cộng đồng, khả năng tiếp cận cho học sinh ở mọi khả năng, trao đổi tin tức với phụ huynh & gia đình, đồng thời ưu tiên tiếng nói của Người da đen, Người bản địa và Người da màu (BIPOC). Tôi sẽ vận dụng tất cả kinh nghiệm và giá trị cả đời của mình nhằm đảm bảo trường học của chúng ta an toàn, dễ tiếp cận, phân bổ nhân viên đầy đủ và công bằng để mang lại dịch vụ giáo dục công lập chất lượng cho tất cả học sinh của Seattle.

Tôi sẽ nỗ lực để tái tập trung trường học của chúng ta xung quanh học sinh và điều chỉnh lại vào sứ mệnh cốt lõi là thành tích học tập. Chuẩn bị sẵn sàng cho đại học, giáo dục hướng nghiệp để thực tập nghề và giáo dục nghệ thuật thiết thực mang lại cho trẻ em sự lựa chọn và tự hào cả đời. Trường học của chúng ta gắn kết các khu dư cư của chúng ta và cộng đồng với nhau cho các trẻ em và gia đình. Trường học không phải là các doanh nghiệp vì lợi nhuận.

Tôi đã chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và nghệ thuật biểu diễn trong 30 năm vì tôi muốn đóng góp và nhìn thấy trẻ em thành công. Tôi đã dạy ở nhiều lĩnh vực như Mẫu giáo, chương trình của trường học ở bảo tàng thành phố và giáo dục nghệ thuật cho trẻ em và người lớn ở lĩnh vực công và tư nhân. Tôi có bốn con đang học tại các trường học ở khu vực lân cận của chúng ta.

Tôi sẽ nỗ lực để trẻ em ở mọi khả năng có thể tiếp cận giáo dục. Chúng ta phải chấm dứt ngay tình trạng bất bình đẳng mang tính hệ thống về chủng tộc, văn hóa và kinh tế trong các trường học của chúng ta. Tất cả các dịch vụ phải được cung cấp một cách công bằng, hiệu quả, hòa nhập toàn diện và tập trung vào nhu cầu của từng trẻ nhỏ. Khủng hoảng do COVID-19 vẫn còn gây khó khăn cho trẻ em và người chăm sóc và phải có sự minh bạch cũng như có kế hoạch dự phòng về cách các trường học của chúng ta tái xuất hiện sau đại dịch.

Cả đời làm việc và cam kết của tôi đối với giáo dục sẽ định hướng tôi phục vụ cũng như thiết lập chính sách với cương vị là Giám đốc hội đồng giáo dục mới. Được sự ủng hộ từ: Lao động (Nghiệp đoàn), Đảng viên Đảng Dân chủ Khu vực lập pháp số 11, Seattle Times; thành viên hội đồng của Hội Phụ huynh Giáo viên ở Trường Tiểu học Coe và tổ chức Friends of Seattle's Olmsted Parks; điều phối viên của Cuộc thi Nghệ thuật Phản ánh của PTA Quốc gia từ năm 2016 và tình nguyện viên của trường học.

 

27 vi-VN Production