Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Thủy cục và Cống rãnh Skyway

Ủy viên Vị trí Số 3

Jon W. Ault

Jon W. Ault

7553 S SUNNYCREST RD

SEATTLE, WA 98178

(206) 772-4156

Jonwault@msn.com

Education: Cao đẳng Cộng đồng Highline; Cao đẳng Kỹ thuật Renton; SMA (Quản trị viên Bảo trì Hệ thống), Hiệp hội các Nhà Quản lý & Chủ Tòa nhà
Occupation: Kỹ thuật Viên Trưởng HVAC Nghỉ hưu, Trung tâm Y tế Valley
Statement:

Tôi đã sinh sống tại cộng đồng này được 38 năm, và đã là ủy viên của quý vị được 24 năm. Tôi mong muốn được tái đắc cử vào một vị trí đầy thách thức nhưng cũng hoàn toàn đáng giá. Là người mới nghỉ hưu có thu nhập cố định, tôi chia sẻ những mối bận tâm của khách hàng về chi phí hóa đơn nước & thoát nước ngày càng gia tăng. Trong khi các ủy viên khác đấu tranh để cân bằng các mức giá phải chăng so với nhiều những cải thiện về vốn cần thiết cho các cơ sở hạ tầng đã cũ, tôi liên tục lên tiếng ủng hộ các mức giá thấp nhất có thể cho những người cao niên và những cư dân có thu nhập thấp.

Tôi có kinh nghiệm làm ủy viên suốt 4 nhiệm kỳ; 16 năm làm Chủ tịch Hội đồng Ủy viên Skyway; 22 năm làm Thành viên Ban Giám đốc của Liên minh Nước Cascade.

Tôi mong muốn tiếp tục được phục vụ những lợi ích của quý vị, và sẽ rất vinh dự nhận được phiếu bầu của quý vị.

27 vi-VN Production