Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Công viên & Giải trí Vashon-Maury Island

Ủy viên Vị trí Số 2

No photo submitted

Sarah George

PO BOX 945

VASHON, WA 98070

sarahdgeorge@gmail.com

Education: Bằng Thạc sĩ trong lĩnh vực Thiết kế Công nghiệp, Đại học Tiểu bang Arizona; Bằng Cử Nhân Khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật Nhựa, Đại học Western Washington
Occupation: Nhà giáo dục / Người hướng dẫn
Statement:

Là một người bản xứ Vashon là người có đam mê với cộng đồng và môi trường tự nhiên của chúng ta, tôi muốn giúp đảm bảo việc bảo tồn, thưởng thức và khả năng tiếp cận các công viên của chúng ta cho tất cả những ai muốn sử dụng chúng. Tôi đặc biệt hứng thú với cách Khu Công viên có thể giúp tương tác với cộng đồng của chúng ta một cách tốt nhất để cải thiện đời sống, tăng nhận thức và hành động vì lẽ phải. Tôi thực sự cảm thấy rằng các công viên và không gian công cộng của Vashon là những di sản quan trọng nhất của chúng ta và là tài sản mang lại lợi ích cho nhiều người - tài sản mà chúng ta phải quản lý một cách cẩn thận và sáng tạo.

27 vi-VN Production