Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Công viên & Giải trí Vashon-Maury Island

Ủy viên Vị trí Số 1

Joshua Henderson

Joshua Henderson

9906 SW 206TH CT

VASHON, WA 98070

(206) 580-3311

josh4parks@gmail.com

Education: Cử nhân Truyền thông, Trường Đại học Tiểu bang Appalachian; Thạc sĩ Truyền thông, Trường Đại học North Carolina
Occupation: Nhân viên hòa giải, Tòa Thượng thẩm Quận King
Statement:

Tôi rất vui được tiếp tục công việc của mình với Khu Công viên Vashon. Kể từ khi được bổ nhiệm vào mùa xuân, tôi đã: tự tìm hiểu thêm về các công viên trên đảo và các nhóm người sử dụng, tham dự mỗi cuộc họp hội đồng và tình nguyện hỗ trợ các dự án đặc biệt, như tìm hiểu các phương án khác nhau để sửa chữa/thay thế Tramp Harbour Dock. Cộng đồng trên đảo của chúng ta rất đặc biệt và tôi vẫn cam kết đảm bảo rằng các công viên tuyệt vời của chúng ta tiếp tục cung cấp không gian giải trí và hoạt động cho tất cả mọi người. Tôi hi vọng được gặp quý vị tại một trong những công viên của chúng ta — và nói với nhau câu “xin chào!”

27 vi-VN Production