Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Tukwila

Ủy viên Vị trí Số 2

Ellen Gengler

Ellen Gengler

13727 MACADAM RD S

TUKWILA, WA 98168

lngnglr@gmail.com

Education: Bằng Cử nhân, Đại học Marquette, Chứng chỉ Truyền thông Tiếp thị, Đại học Washington, Các khóa học sau đại học, Trường Sư phạm Đại học Wilkes
Occupation: Điều phối viên Nhân lực cho Học Khu Tukwila
Statement:

50 năm trước, vào năm 1971, Hồ bơi Tukwila được mở cửa.

Tầm nhìn của Hồ bơi Tukwila là để tăng chất lượng cuộc sống cho cộng đồng chúng ta, và cho cả những thế hệ trong tương lai, thông qua những trải nghiệm dưới nước vui vẻ, an toàn và tích cực.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, cùng với những ủy viên hội đồng cùng khóa và đội Vận hành Hồ Bơi Tukwila, chúng tôi đã bắt đầu “Sự kiện Thứ 7 tuần thứ 3 của tháng” để khuyến khích các gia đình và cộng đồng gắn kết tham gia nhiều hơn với Hồ bơi. Trong vòng 6 năm chúng tôi đã tổ chức rất nhiều chủ đề, “Pumpkin Plunge”, “Ngày Bể bơi Tháng Tư” và “Các cuộc đua Thuyền bằng Bìa cứng.” Những khóa học bơi được hướng dẫn chất lượng và các chương trình khác đều đáp ứng những nhu cầu của cộng đồng đa dạng này. Khả năng tài chính rất quan trọng đối với sự thành công liên tục của hồ bơi. Nợ của chúng ta sẽ sớm được trả hết và chúng tôi đang bắt đầu thảo luận về cách làm thế nào để phục vụ cộng đồng của mình một cách tốt nhất trong 50 năm tới. Tôi một lần nữa rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị trên sự minh bạch, hiệu quả, và đáp ứng kịp thời.

27 vi-VN Production