Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Tukwila

Ủy viên Vị trí Số 1

Vanessa Zaputil

Vanessa Zaputil

15171 52ND AVE S # 5

TUKWILA, WA 98188

vanessazaputiltukwilapoolcommissioner@hotmail.com

Education: Trường Đại học Victoria, Canada
Occupation: Chủ Doanh nghiệp Nhỏ, Cố vấn
Statement:

Tôi rất vinh dự được phục vụ người dân Tukwila với tư cách là Ủy viên TPMPD kể từ năm 2015.

Đã ở quanh nước suốt đời, tôi thực sự hiểu và cam kết duy trì hồ bơi cho cộng đồng đa dạng của chúng ta có thể tiếp cận được. Với tư cách là Ủy viên, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và củng cố mối quan hệ của TPMPD với Học Khu Tukwila và Thành phố Tukwila để đảm bảo tăng cường khả năng tiếp cận các lợi ích về sức khỏe và an toàn theo cách thức có trách nhiệm.

Trong 6 năm qua, Khu Hồ bơi của chúng ta đã phát triển mạnh và đạt được nhiều thành tựu bao gồm: hợp tác với Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ để có học bổng dạy bơi rất cần thiết và các nhà cung cấp Bảo hiểm Y tế cho các lựa chọn thể dục chi phí thấp; hoàn thành xuất sắc các dự án cải tiến tài sản vật chất như lát sàn mới, thay lớp lót hồ bơi và sơn lại cơ sở vật chất; và là người quản lý ngân sách của công chúng có trách nhiệm về mặt tài chính bằng cách tăng dự trữ mỗi năm thông qua sự giám sát cẩn thận.

27 vi-VN Production