Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Công viên Đô thị Fall City

Ủy viên Vị trí Số 4

Kirk Harris

Kirk Harris

PO BOX 1325

FALL CITY, WA 98024

(425) 922-1120

kirkaharris@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Xây dựng Dân dụng; Đại học Washington
Occupation: Kỹ sư Chuyên nghiệp / Quản lý Dự án
Statement:

Tôi thành thật đánh giá cao cơ hội được phục vụ cộng đồng Thành phố Fall của chúng ta với vai trò là một trong những Ủy viên Hội đồng Khu vực Park của thành phố. Tôi mong quý vị bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục làm việc với sự cẩn trọng nhằm bảo tồn và phát triển các công viên và các con đường mòn trong Khu vực của chúng ta.

Tôi tự hào về những thành tích chung đã đạt được trong các dự án như Đường mòn West Side trong tương lai và Công viên Bernard trong tương lai. Rất may chúng ta đã có thể cộng tác với các đối tác tài trợ khác nhau, các cơ quan nhà nước, và các tổ chức phi lợi nhuận để đưa những dự án này đến gần hơn với giai đoạn hoàn thành.

Như thường lệ, tôi cam kết quản lý Khu vực của chúng ta một cách có trách nhiệm về tài chính và đưa ra các quyết định của mình dựa trên các ý kiến đóng góp của cộng đồng. Tôi mong muốn được tiếp tục làm việc với cộng đồng và các bên liên quan để cải thiện các công viên và các con đường mòn trong và xung quanh Thành phố Fall.

27 vi-VN Production