Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Des Moines

Ủy viên Vị trí Số 4

Holly A. Campbell

Holly A. Campbell

PO BOX 3166

KENT, WA 98089

Holly.DesMoines.WA@gmail.com

Education: Thạc sĩ ngành Chính sách Công
Occupation: Quản lý Hiệu suất & Đánh giá
Statement:

Tôi đã dành sự nghiệp của mình cho dịch vụ công cộng, hỗ trợ các chương trình cho phát triển và đáp ứng các biện pháp giải trình của họ. Tôi hy vọng rằng tôi có thể sử dụng kinh nghiệm của mình trong phân tích chương trình và tài chính để đảm bảo Hồ bơi Mt. Rainier cung cấp các dịch vụ tuyệt vời cho người dân Des Moines. Việc tiếp cận các lớp học bơi và chơi thể thao dưới nước quan trọng đối với tất cả mọi người, và nhiệm vụ của Ủy ban là đảm bảo điều đó xảy ra. Với tư cách là Ủy viên, tôi sẽ đảm bảo rằng Hồ bơi Mt. Rainier là một lựa chọn dễ chịu, giá cả phải chăng cho mọi người thuộc mọi ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo, thu nhập và khả năng.

27 vi-VN Production